Aktuelt

Nyheter

 • Israel-Palestina konflikten

 • Kraftuttalelse

 • Lene, Stig og Hedda skal lede Telemark Arbeiderparti

 • Jan Christian Vestre til stiftelsesårsmøte

 • Innspill til Nasjonal transportplan

 • Fylkestingsgruppa

 • Sven Tore Løkslid ny fylkesordfører

 • Ledig vikariat i Telemark Arbeiderparti

 • Trude Tvedts innlegg til landsmøtet

  hvorfor kan vi ikke ha en skoledag der elevene får utfordre hele seg, både teoretisk og praktisk?

 • Nikolai Sti Ravlums innlegg til landsmøtet

  En skole hvor unger opplever en variert og rik skoledag, med både teoretiske og praktiske utfordringer.

 • Hilde Alice Vågslids innlegg til landsmøtet

  Vårt parti for bygd og by

 • Hallgeir Kjeldals innlegg til landsmøtet

  En kamp mot et deponi for farlig avfall i Brevik.

 • Gry Fuglestveit sitt innlegg til landsmøtet

  Forskjeller i politikken

 • Robin Kåss sitt innlegg til landsmøtet

  Styrk sykehusene!

 • Hedda Foss Fives innlegg til landsmøtet 2019

  Vi må få flere barn!

 • Erik Skjervagens innlegg til landsmøtet: Levende distrikt

 • Vedtatt årsmøtet 2019

 • Årsmøte 2019

 • Vedtatt listeforslag for Vestfold og Telemark Arbeiderparti 2018

 • Endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti

  Enstemmig listeforslag fra nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark AP

 • Første listeforslag Vestfold og Telemark Arbeiderparti

 • Nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti: Løkslid og Kalve på topp!

 • Nei til å miste flere statlige arbeidsplasser!

 • Vedtatt årsmøtet 2018

  Her finner du alle forslag og uttalelser som er vedtatt av årsmøte i Telemark Arbeiderparti 17. - 18. mars 2018.

 • Tydelige krav fra Arbeiderpartiets landsstyremøte

  13-14 mars var landsstyret i Arbeiderpartiet samlet i Oslo. En av drøftingene var Norges forhold til Europas energimarked, og forholdet til ACER.

 • Årsmøte 2018

  Her finner du informasjon og saksdokumenter til årsmøtet 2018.

 • Skal skattepengene våre brukes til å sette norske sjøfolk på land?

 • Nei, alt skal ikke til Tønsberg!

  Representanter fra AK, LO, Unio og YS, ansatt hos fylkesmannen i Telemark uttrykker i leserinnlegg i fylkesavisene en bekymring for om Sanners føringer følges når det gjelder opprettholdelse av en avdeling hos Fylkesmannen i Skien. Det forstår vi i Arbeiderpartiet godt.

 • Stortingstur for nye medlemmer torsdag 1. februar 2018

  Alle nye medlemmer i Telemark inviteres til stortingstur torsdag 1. februar for å bli kjent med andre partifeller, besøke stortingspolitikerne våre og diskutere politikk.

 • Ledig stilling som organisasjonssekretær (vikariat)

  Er du vår nye organisasjonssekretær?

 • Fylkesordførerens tale til fylkestinget

  Årets siste og kanskje viktigste fylkesting er i gang. Nå skal vi behandle budsjett, regionreform, tilskudd og mye mer. Her er innledningen til fylkesordfører Sven Tore Løkslids tale onsdag formiddag.

 • Er du vår neste Kvinne på Topp?

  Vi ønsker å nå kvinnelige talenter i Telemark som har vilje og lyst til å inneha posisjoner i Arbeiderpartiet, både organisatorisk og politisk.

 • Innlegg i finansdebatten - Terje Aasland

 • Budsjettavtalen gir hvileskjær i klimapolitikken

  Det er grufullt å være vitne til Frp- og Høyre-regjeringens hvileskjær i klimasatsingen.

 • Midlertidig forbud mot innleie

  Arbeiderpartiet vil jobbe for skikkelige forhold i arbeidslivet. For oss handler det om å ta vare på grunnsteinene i det norske arbeidslivet: Faste ansettelser og gode lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er det nå nødvendig med et forbud mot innleie.

 • Våre ti viktigste saker de 100 første dagene

  Det viktigste i Norge må bli det viktigste i norsk politikk.

 • Plan for bedre psykisk helse hos ungdom

  Et av målene er en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elever hver dag.

 • Ikke penger til Skien fengsel, likevel

  Lene Vågslid er skuffet over at tidligere lovnader til Skien fengsel ser ut til å ha vært tomme valgkampløfter.

 • Her bommer du, Schäffer!

  Høyres Emilie Schäffer har i leserinnlegg gitt regjeringen æren for at Telemark har kjempepositive tall for gjennomføring i videregående skole og for at vi nå ligger over landsgjennomsnittet. Hun peker på fraværsgrensa spesielt, men nevner også andre tiltak regjeringen har iverksatt. Æres den som æres bør sier jeg, og i dette tilfelle er det et tverrpolitisk fylkesting i Telemark som har stått fast ved målsettingene om økt gjennomføring og økt læringsutbytte. Det er skoleadministrasjonen, rektorene og lærere som kontinuerlig jobber for å nå de målsettingene. Det er økt fokus på klasseledelse, relasjonskompetanse og vurdering, som nå gir gode resultater.

 • Et norsk hydrogeneventyr en mulighet selv mot regjeringens vilje

  Tirsdag kom nyheten om at hydrogenselskapet NEL skal bygge og vedlikeholde hydrogenstasjoner i Frankrike. Jeg vil gratulere med en helt fantastisk kontrakt for NEL og for klima, for NEL bidrar til å kutte klimagassutslippene. Dette viser at industrierfaring åpner nye muligheter i nye markeder. Arbeiderpartiet mener det er viktig at mulighetene også her hjemme tas i bruk.

 • På grensa til korrupsjon?

  Samarbeidet med LO og Arbeiderpartiet er på grensen til korrupsjon hevdet Høyretopper nylig. Historieløse påstander, mener vi.

 • Raskere dobbeltspor til Grenland!

  Stortinget skal om en uke behandle regjeringas forslag til nasjonal transportplan. - Arbeiderpartiet er uenig i regjeringas utsettelse av byggingen av en moderne og effektiv jernbane til Grenland. Jernbanen mellom Oslo og Grenland er en viktig banestrekning med stort trafikkpotensial. Vi foreslår derfor i Stortinget at det skal holdes fast på målsettinga om ferdigstillelse av dobbeltspor til Skien senest i 2030. Vi har venta lenge nok og fortjener ikke enda en utsettelse, sier stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø (AP). En moderne jernbane på Østlandet er viktig for å sikre trygg, effektiv og miljøvennlig transport i et av landets mest befolkningstette områder. Da den rød-grønne regjeringa la frem forrige Nasjonal Transportplan i 2013 var det med en tydelig målsetting om å ferdigstille dobbeltspor på Vestfoldbanen til Grenland senest innen 2030. Regjeringen Solberg har i sitt forslag til ny nasjonal transportplan foreslått å utsette ferdigstillelsen av dobbeltspor til Skien. For Arbeiderpartiet er det viktig å opprettholde ambisjonen om å bli ferdig med Intercity i 2030. Det må derfor tilføres mer penger slik at fremdriften kan opprettholdes.

 • Bli kjent med Jonas

  Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet. Han er utdannet statsviter, og har tidligere vært utenriksminister og helse- og omsorgsminister.

 • Hadia Tajik - Vi velger fellesskapet

  Les Hadia Tajiks tale til landsmøte.

 • Arbeiderpartiets 66. ordinære landsmøte er i gang!

  Telemarksdelegasjonen er på plass i hovedstaden for fire dager med gode debatter og politikkutvikling. Delegasjonen består av følgende: Erik Skjervagen, Lise Wiik, Christian Tynning Bjørnø, Trude Tvedt Sandvik, Kathrine Haatvedt, Sven Tore Løkslid, Mette Haugholt, Geir Westhrin, Jonas Bugtene Boulifa, Robin Kåss, Hedda Foss Five, Irene Bordier Haukedal, Fredrik Sørlie og Ingrid Mehammer. I tillegg møter Terje Aasland fra sentralstyret, Jone Blikra og Bjørg Tveito Lundefaret fra landsstyret. Sven Tore, Christian, Erik og Trude skal på talerstolen på torsdag, Irene, Hedda og Kathrine på fredag og Fredrik og Jonas på lørdag. Se hele landsmøtet direktesendt via Arbeiderpartiet på Facebook, og følg med på vår delegasjon på Telemark Arbeiderpartis Facebook.

 • Overskudd i kommunene er flott

  Gjennom å gå med driftsoverskudd skaffer kommuner og fylkeskommuner seg økonomiske muskler til minst to viktige formål: 1. De kan vedlikeholde skoler, sjukeheimer, barnehager og annen kommunal eiendom på forsvarlig vis. 2. De kan sette av til fond, som kan være en nyttig reserve i magrere tider, eller som kan nyttes til investeringer slik at kommunen slipper å låne så mye når noe nytt skal etableres.

 • Årsmøtet 2017 avsluttet!

  Årsmøtet for Telemark Arbeiderparti er nettopp avsluttet. 160 mennesker har i to dager diskutert og vedtatt viktig politikk for morgendagens Norge. Vedtakene er delt i fire dokumenter:

 • Årsmøte 2017

  Velkommen til årsmøte 17. - 18. mars på Quality Hotel Skjærgården Langesund!

 • Arbeiderpartiet vil ha flere lærere

  En god skole forutsetter dyktige lærere som har tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev. Arbeiderpartiet vil ha flere lærere i norsk skole, og vi foreslår å innføre en lærernorm i forslaget til nytt partiprogram.

 • En ny klimapolitikk som virker

  Denne uken legger vi frem forslag til nytt partiprogram med en helhetlig plan for hvordan Arbeiderpartiet vil nå Paris-målet og kutte klimagassutslippene med 40%.

 • Sterkere sammen

  Mer fellesskap gir økt frihet. Ved at vi løser oppgaver sammen, så får vi til mer, og vi skaper økt trygghet. Samhold og fellesskap betyr ikke at alle skal være like, gjøre det samme, eller mene det samme.

 • Konsekvensutredning av deponi

  I en pressemelding datert 12.12.16 skriver Klima- og miljødepartementet at et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik skal konsekvensutredes, selv om Porsgrunn Bystyre har sagt nei til dette.

 • Stortingskandidatene 2017

  Telemark Arbeiderparti hadde 26. november sitt nominasjonsmøte. Vi gratulerer følgende:

 • Et budsjett for arbeid, muligheter og trygghet

  – Arbeid til alle er jobb nummer én. Det er det viktigste for Norge, og det viktigste for Arbeiderpartiet, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

 • Reisebrev fra Christian i FN

  Stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø deltar i Stortingets delegasjon til FN i New York. Delegasjonen fra Stortinget består av seks stortingsrepresentanter fra ulike partier. Her kan du lese noen av Christians tanker fra oppholdet i New York.

 • Nominasjonskomiteens endelige listeforslag til Stortingsvalget 2017

  Nominasjonskomiteen var samlet til møte 24. oktober, 2016 på partikontoret i Skien.

 • Vi trenger en regjering som forstår Telemark bedre!

  Stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø hadde en tydelig beskjed i stortingets trontaledebatt denne uken: Vi trenger en regjering som forstår Telemark bedre.

 • – Vi står sterkere sammen

  – Arbeiderpartiet vet at store utfordringer best løses i fellesskap. Vi vet at vi står sterkere sammen. Arbeid til alle og små forskjeller er nøkkelen til et samfunn med trygghet og muligheter for alle, sa Jonas Gahr Støre i trontaledebatten.

 • Godt nytt skoleår!

  Grunnskolene i Telemark har nettopp tatt i mot underkant av 2000 nye førsteklassinger. 2000 spente sjeler som skal rekke opp handa, sitte stille, få venner, bli kjent med nye voksenpersoner, synge, male, leke, løpe, lære, bli utfordra og utfordre. En spennende tid og en enorm mulighet.

 • - Norge vil jobbe

  Arbeiderpartiet vil få opp aktiviteten, satse på kompetanse og føre en aktiv næringspolitikk for nye arbeidsplasser.

 • Ti forslag for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet

  Arbeiderpartiet kommer med ti forslag til en mer aktiv boligpolitikk, som særlig skal hjelpe ungdom inn på boligmarkedet.

 • Krisen har fått lov til å bite seg fast

  Tall fra SSB viser at ledigheten har etablert seg på et rekordhøyt nivå. 131 000 mennesker står nå utenfor jobb eller utdanning. Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg er bekymret for at regjeringen har latt ledigheten bite seg fast.

 • Nominasjonskomiteens første listeforslag til Stortingsvalget 2017

  Nominasjonskomiteen i Telemark Arbeiderparti har, etter innspill fra kommunepartiene samlet seg om et listeforslag. Komiteen er, med unntak av et forhold, enstemmig på alle punkt.

 • Hva er ditt forslag?

  Arbeiderpartiets nye program skal utformes og i den anledning inviterer vi deg til å bidra! Har du et forslag om økonomi, likestilling, kultur, skole, arbeid eller annet?

 • Keisarens nye klede?

  Forrige helg hadde Høgre sitt landsmøte. Eller konferanse. «Mulighetskonferansen». Det høyrast forlokkande og fint ut! Men har Høgre og er Høgre eit parti som ideologisk er grunnleggande opptatt av muligheiter for alle? Nei.

 • Fylkets største politiske verksted er gjennomført

  Med nesten 200 mennesker i salen har Telemark Arbeiderpartis årsmøte vedtatt framtidsrettet politikk, utviklet organisasjonen og hatt gode debatter.

 • Årsmøte Telemark Arbeiderparti 2. - 3. april 2016

  Velkommen til fylkets største politiske verksted!

 • Vil endre reglene

  NOME: Telemark arbeiderparti ønsker kommunal fortrinnsrett til drift av asylmottak.

 • – Oppsigelser er ikke det samme som omstilling

  – Regjeringens manglende handlekraft gjør at folk mister jobben og bedrifter unødig mister sin viktigste ressurs, de ansattes kompetanse, sier partileder Jonas Gahr Støre.

 • Rekordhøy arbeidsløshet krever handling nå

  – Arbeiderpartiet vil skape nye arbeidsplasser og gjøre mer for de nær 130 000 menneskene som nå er arbeidsledige i Norge. Høyre/Frp-regjeringens manglende handlekraft gjør at folk mister jobben og bedrifter unødig mister sin viktigste ressurser, sier partileder Jonas Gahr Støre.

 • Vil gjøre Norge ledende på klimateknologi

  100 milliarder kroner til klimateknologifondet, elektrifisering av fergeflåten, program for smarte byer, økt satsing på klimaforskning, utbygging av infrastruktur for hydrogenbasert transport og pilotprosjekter i norsk industri kan gjøre Norge ledende på å utvikle ny klimateknologi.

 • Politikk for økte forskjeller

  Små forskjeller er grunnlaget for at Norge kåres til verdens beste land. Forskjellene øker dersom vi ikke finner mottiltak. Men dagens regjering motarbeider ikke større forskjeller. Tvert imot, den setter inn tiltak som aktivt øker dem.

 • Stortingstur for nye medlemmer

  Onsdag 10. februar setter vi kursen mot hovedstaden. Her skal vi bli kjent på stortinget, møte våre stortingsrepresentanter og diskutere politikk. Alle nye medlemmer i 2015 og 2016 kan delta (også tidligere innmeldte medlemmer som ikke har hatt anledning til å delta på stortingstur tidligere).

 • Nye langsiktige mål for Telemark

  I løpet av få år har Telemark fått gjennomslag for avgjerande saker for framtidsutviklinga vår. Det har kosta til dels fleire tiår med politisk innsats, men no er arbeidet i gang med svært store og viktige prosjekt.

 • Klimafrykt gir klimaflukt

  Når regjeringen mangler vilje, må Stortinget ta ansvar.

 • Sjøtrafikksentralen i Brevik må bestå!

  I Norge er det opprettet fem sjøtrafikksentraler for overvåking og kontroll med skipstrafikk og annen ferdsel i områder der trafikken representerer en særskilt risiko for sjøsikkerheten og miljøet. Sjøtrafikksentralen i Brevik er en av disse.

 • Boka som mangler i skolen

  Mange skoleelever sier at de ofte er stressa. De får ikke sove om natta. De opplever press. De føler at de ikke strekker til. Undersøkelser viser at 25% av jentene fra 15-16 års alderen sliter med depressive symptomer. 70.000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling. Videre viser nasjonale tall at nær halvparten av oss en gang i løpet av livet kommer til å oppleve en psykisk lidelse. Statistisk sett blir det enten meg eller deg. Tallene viser hvor viktig det er at vi lykkes med arbeidet for psykisk helse, og at vi må styrke innsatsen for psykisk helse blant barn og unge.

 • Flere arbeidsplasser med grønnere ferger

  Til tross for at partiene i posisjon har vannet ut forslaget vårt, fikk Arbeiderpartiet gjennomslag for forslaget om å fremskynde fergeanbud i både stat og kommune, og at det skal brukes null- og lavutslippsteknologi. Det er svært gledelig. Arbeiderpartiet har inntatt en aktiv pådriverrolle i denne saken, som er et viktig bidrag til grønn omstilling gjennom utvikling av moderne og klimavennlig teknologi. Ikke minst er dette et godt tiltak for å beholde og skape arbeidsplasser langs kysten. Det er bra for økonomien, for folk langs kysten og for klimaet.

 • Kan vi få til en positiv klimaavtale i Paris?

  Klimatoppmøtet i Paris starter i disse dager. Representanter for over 190 regjeringer skal forsøke å sluttføre forhandlinger om en avtale for å redusere utslippene av klimagasser nok til at global oppvarming kan begrenses til 2 grader. Møtet handler om vår felles framtid og våre barn og barnebarns muligheter. Resultatet av Paris-møtet må være en juridisk bindende avtale, hvis ikke har de som deltar og sitter med et ansvar sviktet.

 • Bamble ut av skyggene

  Når Bamble nye kommunestyre nå forlengst trygt er konstituert, føles det riktig å uttrykke stor lettelse.

 • Bredt flertall bak avtalen om flyktningsituasjonen

  Arbeiderpartiet har inngått en avtale med Høyre, FrP, KrF, Venstre og Senterpartiet om tiltak for å møte flyktningkrisen. Partiene forplikter seg til umiddelbart å videreføre samtalene for styrke kommunene og integreringen.

 • Arbeid til alle er jobb nummer én

  – I en tid med økonomisk uro, økende ledighet og en utfordrende flyktningsituasjon trenger Norge politikk som virker, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

 • Norge skal ta sin del av ansvaret

  De høye tallene for flyktninger og asylsøkere setter Europa og Norge på en ekstraordinær prøve. Vi har forutsetninger for å håndtere denne oppgaven og Norge skal ta sin del ansvaret. Det krever at vi tar de riktige valgene nå og bidrar til internasjonale løsninger som kan håndtere denne situasjonen på en forsvarlig måte, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

 • Manglende evne til å prioritere

  – Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet gir regjeringen skattekutt til dem som har mest fra før. I tillegg setter den rekord i oljepengebruk, og overlater en voksende regning til kommende generasjoner, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

 • Oppdraget klart

  Arbeiderpartiet gjorde eit svært godt lokalvalg i Telemark, og sit med det politiske hovudansvaret i fylkeskommunen og dei aller fleste kommunane i fylket.

 • Sven Tore blir ny fylkesordfører i Telemark!

  Etter spennende forhandlinger tirsdag kveld, er beslutningen tatt: Sven Tore Løkslid blir ny fylkesordfører. Hans Edvard Askjer fra Krf blir fylkesvaraordfører.

 • Valget 2015

  – Vi nådde de målene vi satt oss. Arbeiderpartiet er dette valgets store vinner, og i kveld er det mye å glede seg over, sier partileder Jonas Gahr Støre.

 • Slik stemmer du på Arbeiderpartiet