– Vi står sterkere sammen

– Arbeiderpartiet vet at store utfordringer best løses i fellesskap. Vi vet at vi står sterkere sammen. Arbeid til alle og små forskjeller er nøkkelen til et samfunn med trygghet og muligheter for alle, sa Jonas Gahr Støre i trontaledebatten.

original_1478638515_62085

Støre påpekte at vi nå ser resultatene av tre år med høyrepolitikk: Økt ulikhet – på arbeidsmarkedet, mellom fattig og rik, mellom by og land, mellom mødre og fedre.

Løsningen på utfordringene er i følge Støre at det skapes nok arbeidsplasser og trygge arbeidsplasser.

– Arbeid og satsing på kunnskap er nøkkelen til å skape verdier, bekjempe ulikhet, sikre at vi kan betale for felles velferd, få ned klimautslippene, og bidra til integrering og likestilling, sa Støre.

Han mener Høyre-Frp regjeringens resultater på arbeidsfeltet har svært svake og viste til at det på deres vakt knapt skapes arbeidsplasser; kun 25.000 nye jobber på tre år, tre av fire i offentlig sektor.

– Vi har den laveste sysselsettingen på to tiår. Vi har den høyeste arbeidsledigheten på over to tiår. Etter tre år med «vekstfremmende skattelettelser» er veksten lav. Ledigheten er rekordhøy. Den store jobbskapermaskinen i Norge, privat sektor, skaper knapt nok jobber. Det som vokser mest med denne regjeringen er byråkratiet, sa Støre.

I følge Støre fører Høyre og FrP heller ikke en politikk for flere trygge arbeidsplasser.

Han pekte på at lovendringen som gir generell adgang til midlertidig ansettelser ikke overraskende gir flere midlertidige ansatte. Dessuten har Riksrevisjonen nylig påpekt at mangelen på innsats for å hindre sosial dumping gir mer sosial dumping og større ulikhet på arbeidsmarkedet.

– Med denne Regjeringens politikk har vi fått en lavere andel i jobb og mindre trygghet på jobb. Det gjør oss dårlig stilt i møte med fremtidens utfordringer, sa Støre.

– Arbeiderpartiet ønsker en annen politikk, en annen retning for landet. Arbeidsledigheten hadde i følge SSBs analyser vært lavere med vårt alternativ. Tiltakspakkene hadde vært større, endringene i permitteringsregelverket hadde kommet før.

– Vi vil satse på, ikke bare snakke om, tidlig innsats i skolen. Vi vil gå i spissen for et kunnskapsløft for arbeidslivet som gir folk trygghet for at de kan lære seg det de trenger gjennom et langt yrkesliv. Vi vil øke bruken av lønnstilskudd slik at flere får prøve seg i arbeid, sa Støre.

Støre understreket at Arbeiderpartiet også vil styrke innsatsen for å skape nye arbeidsplasser gjennom økt investeringsstøtte og utvidet adgang til statlige lånegarantier i en situasjon hvor investeringene i deler av næringslivet er svært lave.

Arbeiderpartiet vil få på plass ambisiøse verdiskapingsprogrammer på områder hvor Norge har unike fortrinn, som hav og helseteknologi. Og Ap vil utvikle, ikke selge ut, de kompetansemiljøene og de naturressursene vi har i Norge: Fisken, skogen, vannkraften.

– Ikke minst vil vi øke, ikke svekke, innsatsen for å sikre trygge, hele jobber til alle. Derfor har vi allerede varslet at vi etter valget neste år vil forsterke og fornye arbeidsmiljøloven, avsluttet Støre.