Arbeiderpartiet vil ha flere lærere

En god skole forutsetter dyktige lærere som har tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev. Arbeiderpartiet vil ha flere lærere i norsk skole, og vi foreslår å innføre en lærernorm i forslaget til nytt partiprogram.

Arbeiderpartiets viktigste skolesak er tidlig innsats. Ved å gi de yngste elvene gode grunnleggende ferdigheter sørger vi for mer læring og vi forhindrer frafall. Derfor vil vi først prioritere flere lærere til de yngste elevene. Vi ønsker i likhet med Kristelig Folkeparti og SV en lærernorm, men vi er uenige om hvordan vi best gjennomfører dette.

Ap foreslår å innføre en norm på kommunenivå, av flere grunner. I Oslo har for eksempel byrådet prioritert flere lærere til de skolene som har de største utfordringene, som skoler der mange elever har svake norskkunnskaper. Arbeiderpartiet vil at lokale skolepolitikerne og skolelederne, de som kjenner skolene best, fremdeles skal ha handlingsrom til å bruke ressursene der de trengs mest.

Ap vil ha flere lærere for at hver eneste elev skal få den oppfølgingen de trenger. Men i dag tvinger Frp- og Høyre-regjeringen kommunene til å sette skole opp mot eldreomsorg, barnehager og skolehelsetjeneste fordi kommunebudsjettene sultefores. Derfor er heller ikke innføringen av en lærernorm nok, kommunene må også ha råd til å drive god skole, for alle barn, på alle klassetrinn. Derfor har Ap foreslått å styrke kommunebudsjettene med 3 milliarder mer enn regjeringen i 2017.

Det hjelper ikke at KrF har fått gjennomslag for flere lærere til de yngste, når regjeringens kutt i kommunebudsjettene fører til at eksisterende stillinger må kuttes. I høst kuttet regjeringen i tillegg 600 lærerstillinger i ungdomsskolen som Stoltenberg-regjeringen innførte. Det er politikk som tar norsk skole i feil retning.

Politikk handler om å velge. Frp- og Høyreregjeringen prioriterer skattekutt over flere lærere og tidlig innsats. Arbeiderpartiet setter en god skole for alle først. VI går til valg på flere lærere og tidlig innsats. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Og ingenting er viktigere enn hvordan det går med barna våre.

Av stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø

Christian Tynning Bjørnø