Hedda Foss Fives innlegg til landsmøtet 2019

Vi må få flere barn!

Kjære Landsmøte, dirigenter!

Vi må få flere barn!

Og dette har Arbeiderpartiet historisk og politisk vært svært gode på!

Gro sin oppskrift for et sterkt velferdssamfunn, var blant annet:

-Gi kvinnene en plass i arbeidslivet

-Sørg for muligheten til å kombiner familieliv med høy yrkesdeltakelse for kvinner og menn!

Gro lyktes.

Norge lyktes.

Norge er helt i verdenstoppen på kvinner i arbeid.

Og vi HADDE topp-plasseringa på antall barn per kvinne 

Men nå raser vi nedover på barne-statistikken.

Fra 1,9 barn per norske kvinne, til dagens 1,6.

Det holder ikke.

Det er en diger utfordring for velferdssamfunnet vårt framover.

Vi blir flere eldre og vi lever lenger. Oljeinntektene holder ikke, og eldrebølgen kommer til å legge skikkelig press på det offentlige.

Så et av tiltakene er at vi må motivere kvinner og menn til å ønske å få barn eller være omsorgspersoner for flere barn enn i dag!

Og vi i Telemark er på offensiven, kjære landsmøte.

Vi har laget en 10 punkts plan, med tydelige tiltak som vil stimulere til fler barn, og som vi håper Landsmøtet vil vedta.

Jeg tar noen av punktene raskt:

1. Førstegangsfødende som ønsker det sikres minimum tre dager på barselavdeling/sykehushotell etter fødsel. Å dytte ut kvinner     6-8 timer etter fødsel, slik ambisjonen er bla. på nye Haukeland sykehus,     er uverdig, utrygt og mulig helseskadelig.

2. Sikre foreldre 46/56 uker foreldrepermisjon etter barnets fødsel.

3. Lovfeste fars rett til betalt omsorgspermisjon to uker     etter fødsel.

4. Det bør gjennomføres en kartlegging av om flere     foreldre velger å ta mer ulønnet permisjon i dag enn i 2013, og hvorfor.

5. Far og mor har selvstendig opptjeningsrett, men     uttaksretten er ulik. Det er ikke rettferdig, og må gjøres noe med!

6. Legge til rette for at adopsjon skal være ubyråkratisk     og effektivt, slik at flest mulig barn vokser opp i trygghet.

Politikk er å ville!

Politikk er å handle når ting ikke funker godt nok, og mål ikke oppnås!

Med disse endringene vil Arbeiderpartiet fortsette å være det beste partiet for småbarnsforeldre!

Ferdig snakka.

Takk!

Hedda Foss Five, ordfører i Skien