Flere arbeidsplasser med grønnere ferger

Til tross for at partiene i posisjon har vannet ut forslaget vårt, fikk Arbeiderpartiet gjennomslag for forslaget om å fremskynde fergeanbud i både stat og kommune, og at det skal brukes null- og lavutslippsteknologi. Det er svært gledelig. Arbeiderpartiet har inntatt en aktiv pådriverrolle i denne saken, som er et viktig bidrag til grønn omstilling gjennom utvikling av moderne og klimavennlig teknologi. Ikke minst er dette et godt tiltak for å beholde og skape arbeidsplasser langs kysten. Det er bra for økonomien, for folk langs kysten og for klimaet.

original_1478641118_1054668