Krisen har fått lov til å bite seg fast

Tall fra SSB viser at ledigheten har etablert seg på et rekordhøyt nivå. 131 000 mennesker står nå utenfor jobb eller utdanning. Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg er bekymret for at regjeringen har latt ledigheten bite seg fast.

original_1478641098_290395

– Arbeidsledigheten er på sitt høyeste nivå på 20 år. Tallene viser at ledigheten har fått lov til å bite seg fast, og det er urovekkende at ungdomsledigheten øker, andelen langtidsledige øker og antall sysselsatte går ned, sier Tvedt Solberg. 

Tvedt Solberg etterlyser handling fra regjeringen.

– Norge er et rikt land, men vi har ikke råd til regjeringens passive politikk. Arbeidsledigheten svekker vår evne til omstilling, det er en krise for hver enkelt som rammes og vi risikerer at altfor mange blir stående varig utenfor arbeidslivet. Det vi trenger nå er en aktiv politikk for økt aktivitet, og jeg inviterer regjeringen til å se på forslag Arbeiderpartiet har fremmet i Stortinget, fortsetter Tvedt Solberg.

Han ber regjeringen revurdere sine prioriteringer.

– Vi opplever en rekordhøy ledighet og tross rekordhøy oljepengebruk fra regjeringens side, øker fortsatt ledigheten. Det forteller oss at regjeringens politikk ikke virker. De store pengene går fortsatt til skattekutt til Norges rikeste og ikke til fellesskapet og kampen mot ledigheten, avslutter Tvedt Solberg.