Vi trenger en regjering som forstår Telemark bedre!

Stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø hadde en tydelig beskjed i stortingets trontaledebatt denne uken: Vi trenger en regjering som forstår Telemark bedre.

original_1478641116_0975566

Telemark har omfattende industri med ansatte som hver dag står på for høy produktivitet og bidrar til verdiskaping. En industri som klarer mye alene, men som også er avhengig av gode rammebetingelser for å kunne drive godt i framtida. Bjørnø trakk i denne sammenheng frem INEOS i Bamble og behovet for at staten gir lånegarantier som stimulerer til investeringer i fastlandsindustrien.

- Telemark trenger en regjering som forstår at det er nødvendig i større grad å bruke statlige virkemidler som bidrar til å øke investeringene i fastlandsindustrien. Det handler om å trygge både verdiskapinga og arbeidsplassene for framtida, sa Bjørnø.

Bjørnø snakket også om behovet for satsing på Sykehuset Telemark. - Sykehuset gjennomfører en omfattende og krevende utviklingsplan, men vi opplever at vi får litt lite igjen. Vi trenger en regjering satser på helsetjenestene i Telemark. Som sørger for at eksisterende bygningsmasse blir rehabilitert og som sørger for realisering av et nytt sengebygg i Skien.

Bjørnø avsluttet med å be regjeringen være varsomme med å selge våre felles naturressurser. Denne høsten legger Statskog store skogseiendommer ut for salg. Bjørnø manet til varsomhet. – Skogen bidrar til verdiskaping, utvikling og rekreasjon. Vår felles skog er vår felles ressurs, avsluttet Bjørnø.