Slik stemmer du på Arbeiderpartiet

original_1478641674_397361

Har jeg stemmerett?

For å kunne stemme må du:

Ha fylt 18 år innen utgangen av 2015.

Er du 16 eller 17 år kan du stemme dersom du bor i Porsgrunn.

Være norsk statsborger,eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island som ble bosatt i Norge senest 30. juni 2015. Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Når og hvor stemmer jeg?

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet, til og med 11. september, uansett hvilken kommune du er registrert bosatt i. Du trenger bare legitimasjon for å forhåndsstemme.

Du finner nærmeste valglokale på nettsiden til kommunen du stemmer i, eller på valglokaler.no.

Du må stemme i kommunen din 14. september

På valgdagen mandag 14. september må du stemme i den kommunen du var registrert som bosatt 1. juli i 2013. Noen kommuner lar deg også stemme søndag 13. september. Du trenger bare ha med deg legitimasjon for å stemme på valgdagen.

Stemme i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen?

Du kan forhåndsstemme i utlandet til og med fredag 4. september 2015.

På Svalbard er siste frist for å forhåndsstemme 7. september.

Trenger du bistand?

Dersom du er syk eller ufør, eller av en eller annen grunn ikke kommer deg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme.

Om du har behov for hjelp i selve stemmelokalet kan du ta kontakt med en valgfunksjonær i lokalet. Valgfunksjonærene vil hjelpe deg med å avgi stemme.

I Skien og Porsgrunn tilbyr Telemark Arbeiderparti kjøring til valglokalene søndag 13. (fra kl. 16-20) og mandag 14. september (fra kl. 09 - 20). Ring Jorunn for Skien på nummer 901 24 153, og Birgit for Porsgrunn på nummer 900 69 607.

Slik stemmer du på Arbeiderpartiet

Alt du trenger for å stemme er legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde

I valglokalet velger du listen til kommunestyrevalget merket Arbeiderpartiet og listen til fylkestingsvalget merket Arbeiderpartiet

Brett sammen listene, og lever dem til de som jobber i valglokalet.

Når listen er stemplet legger du den i stemmeurnen for å levere din stemme

Om du forhåndsstemmer i en annen kommune enn din egen, får du en stemmekonvolutt du legger stemmen i først.

Godt valg!