Nominasjonskomiteens endelige listeforslag til Stortingsvalget 2017

Nominasjonskomiteen var samlet til møte 24. oktober, 2016 på partikontoret i Skien.

original

Nominasjonskomiteen gikk gjennom innkomne forslag til endringer fra kommunepartiene etter nominasjonskomiteens første forslag.

Innspillene som er kommet fra kommunepartiene viser meget sterk oppslutning om våre sittende stortingsrepresentanter, Terje Lien Aasland, Lene Vågslid og Christian Tynning Bjørnø. Nominasjonskomiteen har forholdt seg til vedtekter og prinsipper som ligger til grunn med kjønnsbalanse, geografisk og aldersmessig solid spredning. Samtlige regioner er ivaretatt med listeforslaget fra nominasjonskomiteen i Telemark Arbeiderparti.

På plass 4 er det fortsatt en uenighet mellom kandidat Lise Wiik og kandidat Tone Berge Hansen. For Lise Wiik voterte Ruth Ryste (Grenland), Sigvald Oppebøen Hansen (Vest), Fredrik Sørlie (AUF), Mette Haugholt (Midt), Lars Erik Bjørnsen (Vestmar). For Tone Berge Hansen voterte Roger Hegland (Grenland), Tom Rune Olsen (Grenland) og Wenche Tveitan (LO).

Vi viser til retningslinjer for valg av delegater til nominasjonsmøtet, og gleder oss til god partidrøfting lørdag 26. november, på Fritidsparken i Skien.

Endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen i Telemark Arbeiderparti:

1. Terje Lien Aasland Skien

2. Lene Vågslid Tokke

3. Christian Tynning Bjørnø Porsgrunn

4. Lise Wiik (5 stemmer) Notodden

4. Tone Berge Hansen (3 stemmer) Porsgrunn

5. Torgeir Bakken Notodden

6. Mari West AUF/Porsgrunn

7. Jonas Bugtene Bamble

8. Kathrine Haatvedt Tinn

9. Jone Blikra Kragerø

10. Tone Berge Hansen (5 stemmer) Porsgrunn

10. Lise Wiik (3 stemmer) Notodden

11. Knut Helkås Dahl Nome

12. Hedda Foss Five Skien

For mer informasjon, kontakt komiteens leder, Ruth Ryste 99273169 eller partisekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann 46829563