Fylkets største politiske verksted er gjennomført

Med nesten 200 mennesker i salen har Telemark Arbeiderpartis årsmøte vedtatt framtidsrettet politikk, utviklet organisasjonen og hatt gode debatter.

original_1478641101_0389185

Årsmøtet 2. - 3. april 2016 hadde fokus på organisasjon i tillegg til mange spennende politiske saker. Debattene omhandlet alt fra arbeidslivspolitikk, asyl- og integrering, klima og miljø, organisasjonsbygging, helse, utdanning og mye mer.

Vedlagt finner du her det som ble vedtatt.

Vedlegg:

- Uttalelse om arbeidslivskriminalitet

- Uttalelse om arbeidspolitikk

- Uttalelse om stråltilbud

- Uttalelse om sykehus og luftambulanse

- Uttalelse om asyl og integrering