Sterkere sammen

Mer fellesskap gir økt frihet. Ved at vi løser oppgaver sammen, så får vi til mer, og vi skaper økt trygghet. Samhold og fellesskap betyr ikke at alle skal være like, gjøre det samme, eller mene det samme.

Det betyr heller ikke at kommunen eller staten skal fortrenge privat sektor eller frivilligheten. Historien til Porsgrunn viser tvert imot at en sterk kommune og sterke fagforeninger har spilt på lag med en meget konkurransedyktig eksportindustri. Erfaringene viser også at en aktiv offentlig sektor kan støtte opp om private initiativ enten det er i næringslivet eller i frivillige lag og foreninger.

Vi har nå hatt snart fire år med et eksperiment fra våre sentrale myndigheter om at litt mindre fellesskap, litt svekket arbeidsmiljølov, litt lavere skatt til de aller rikeste og litt dårligere lønnsutvikling for vanlige folk skulle gi vekst i Norsk økonomi.

Resultatet er det motsatte. Vi ser at forskjellene mellom folk øker, samtidig som det nesten ikke skapes jobber i privat sektor på nasjonalt nivå. Teorien om at mer til de som har mest vil skape jobber stemte ikke da den ble prøvd ut i Sverige, USA eller UK, og den funker heller ikke her i Norge.

I stedet for å bruke penger på skattekutt som øker forskjellene mellom milliardærer og arbeidstakere, så trenger innbyggerne og næringsliv i Norge framtidsrettede investeringer i kunnskap, helse, infrastruktur og teknologi.

Jeg er overbevist om at mer fellesskap og mindre forskjeller er det som vil gi vekst både her i Porsgrunn og i landet som helhet. Kort sagt, vi er sterkere sammen.Robin Kåss, ordfører Porsgrunn kommune

Robin og Mette