Ikke penger til Skien fengsel, likevel

Lene Vågslid er skuffet over at tidligere lovnader til Skien fengsel ser ut til å ha vært tomme valgkampløfter.

I 2014 gikk stortingsrepresentantene Norheim (FrP) og Sundbø Abrahamsen høyt på banen og signaliserte penger til utbygging av Skien Fengsel. Det hele ser ut til å ha vært en bløff, da regjeringen selv sier de kun er i en "konseptvalgutredningsfase". Vi trenger en regjering som tar Telemark på alvor.

Stortingsrepresentant Lene Vågslid stilte følgende spørsmål til justisdepartementet for å be om avklaring:

"Spørsmål: Det er viktig å få på plass ny soningskapasitet i Norge. Det planlegges oppstart i Agder i 2017 og det er bra. Departementet varslet i desember 2014 utvidelser av Skien og Halden fengsel som en del av løsningen på «fengselskrisa» i Norge. Kan departementet redegjøre for hvor langt de er kommet i arbeidet med å etablere nye plasser i Halden og Skien fengsel?

"Svar: Det foreligger en konseptvalgutredning (KVU) med tilhørende ekstern kvalitetssikring (KS1) for straffegjennomføringskapasiteten på Østlandet (Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland). KS1-rapporten er til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet. Regjeringen vil komme tilbake til aktuelle planer og tiltak på Østlandet på egnet måte."

lene