Rekordhøy arbeidsløshet krever handling nå

– Arbeiderpartiet vil skape nye arbeidsplasser og gjøre mer for de nær 130 000 menneskene som nå er arbeidsledige i Norge. Høyre/Frp-regjeringens manglende handlekraft gjør at folk mister jobben og bedrifter unødig mister sin viktigste ressurser, sier partileder Jonas Gahr Støre.

original_1478638492_9633446

For kort tid siden sa Erna Solberg i VG at hun ikke mener ledigheten er spesielt høy, målt i prosent.

– Her er jeg er uenig med statsministeren. 4,6 prosent er urovekkende høyt, sier Støre.

Bare i Rogaland har omtrent 32 500 mennesker mistet jobben de to siste årene. Ledigheten i Rogaland vokser kraftig, og er nå hele 4,9 prosent. Sist den var i nærheten av så høy var for 26 år siden.

– Vi forventer at ledigheten forsetter å stige utover våren. Situasjonen oppleves som ganske dramatisk og vi trenger tiltak nå, sier fylkesvaraordfører i Rogaland Marianne Chesak.

Unge skal være i jobb eller utdanning

Hun er spesielt bekymret for unge mennesker som nå blir arbeidsløse.

– De stiller svakt i et tøft jobbmarked. Denne gruppen må prioriteres, og vi må sørge for at flere får fullført videregående. Dette er svært viktig for å unngå at vi får et samfunn med økte forskjeller.

Chesak forteller at mange kommuner og fylkeskommunen i Rogaland har stort vedlikeholdsetterslep og prosjekter som kan fremskyndes.

– Vi trenger midler slik at vi kan starte prosjekter for å holde hjulene i gang, sier Chesak.

Avgjørende å investere i framtida

Den økende arbeidsledigheten har ennå ikke slått inn i Oslo, men det kan endre seg i løpet av kort tid. Spesielt med tanke på at hovedstaden har en høy andel av arbeidsplasser knyttet til olje-, offshore-, og subsea-næringer.

─ Vi vil ikke vente på å bli rammet, men vil aktivt være med på å løfte debatten og kunnskapen om fremtidens arbeidsliv. Vi vil etablere næringsutviklingsfond for å fremme nye arbeidsplasser, og drive næringsutvikling gjennom partnerskap med kompetansemiljøene og næringslivet, sier næringsbyråd Geir Lippestad.

Byregjeringen i Oslo bruker blant annet rollen som en av landets største byggherrer til å sikre gode og trygge arbeidsplasser i bedriftene som leverer til kommunen.

─ Slik er vi også med på å bidra til klimavennlig metodikk og innkjøp, som igjen skaper en ny type arbeidsplasser, forteller Lippestad.

─ Kommunen skaper også flere arbeidsplasser gjennom tettere relasjoner mellom etablert næringsliv og gründermiljøer.

Han viser til at Oslo har blitt svært attraktiv for innovative fagmiljøer, med både Edtech og Medtech som eksempel på sterke aktører.

─ Ved å skape et attraktivt byliv, legger kommunen til rette for å trygge og skape flere arbeidsplasser. Et levende sentrum vil gjøre det lett for frivillige organisasjoner og andre å faktisk bruke byen til ulike aktiviteter. Tøyen Startup Village er et godt eksempel på dette, med mål om at Tøyen skal bli et lavterskel arbeidsfellesskap for gründere.

På slike tiltak kan og må også regjeringen bidra med støtte, mener Lippestad.

Styrket permitteringsregelverk

– For Vestlandet er det viktig at vi ikke mister vår kompetanse i denne krisen. Derfor må permitteringslengden økes. Å åpne for rullerende permittering og 50 prosent permittert ville også hjulpet for bedrifter som sliter samtidig som det hadde gjort en tøff situasjon litt lettere for dem som er permittert, sier Marianne Chesak.

Partileder Støre er enig i at permitteringsregelverket må endres.

– Det er på tide at Høyre og Frp begynner å lytte til de som kjenner arbeidslivet aller best, arbeidstagerne og bedriftene, sier han, og viser til at både LO og NHO mener det er nødvendig å øke antallet permitteringsuker, sier han.

– Regionale utviklingsmidler er også kuttet kraftig av Høyre/Frp-regjeringen. Her trenger vi en økning for å kunne stimulere til omstilling og nyskapning, sier Chesak.

– Det som trengs, er nettopp det Arbeiderpartiet foreslår, som blant annet en skikkelig tiltakspakke for arbeidsplasser og mot arbeidsledighet og en styrket kommuneøkonomi, sier Støre.