Bredt flertall bak avtalen om flyktningsituasjonen

Arbeiderpartiet har inngått en avtale med Høyre, FrP, KrF, Venstre og Senterpartiet om tiltak for å møte flyktningkrisen. Partiene forplikter seg til umiddelbart å videreføre samtalene for styrke kommunene og integreringen.

original_1478641128_2437954

Avtalen som i dag ble undertegnet er delt i tre deler; strakstiltak, tiltak for å møte kommunenes situasjon vedrørende mottak og bosetting, og for å forbedre integreringen av personer med rett til opphold. Det står i avtalen at partiene forplikter seg til umiddelbart å videreføre samtalene med sikte på å oppnå enighet om tiltak for å hjelpe kommunenes situasjon og integrering.

– Økt trygghet og sikkerhet

– Det viktige med denne avtalen er at det politiske Norge står samlet i en situasjon mange her i landet opplever som usikker. De ser nå at det er et bredt politisk flertall som står bak tiltak for økt trygghet og sikkerhet, sier Jonas Gahr Støre.

Støre lister opp følgende strakstiltak:

- Håndtering av situasjonen på grensen – skape kontroll, returnere raskt og dempe antall asylsøkere uten krav på beskyttelse

- Styrking av Politiets utlendingsenhet og UDI i Kirkenes.

- Løft for enslige mindreårige asylsøkere.

- Partiene ber regjeringen ta initiativ til samtaler med andre land for å få til felles tiltak i Europa, og med denne enigheten skaper vi trygghet for at Norge skal følge internasjonale forpliktelser også i en urolig tid.

– Nå må regjeringen handle

– Nå må regjeringen handle. Det meste av innholdet i denne avtalen kunne vi blitt enige om for flere uker siden, og mange av tiltakene som ligger i avtalen kunne regjeringen ha gjennomført uten å vente på Stortinget, sier Støre.

Avtalen bekrefter at det er bred enighet i Norge om hovedlinjene i asyl- og flyktningpolitikken.

– Vi er glad for at også Frp i Stortinget har sluttet seg til denne brede enigheten, og vi forventer at regjeringen raskt kommer tilbake til Stortinget med de deler av avtalen som krever det.

Han understreker at det å er viktig at Stortinget umiddelbart går over til å drøfte kommunenes situasjon.

– Mange av kommunene er i en krevende situasjon og må settes i stand til å håndtere de mange som kommer til mottakene på veldig kort varsel. Vi håper alle partiene som har signert denne avtalen viser tilsvarende vilje til å samles om et krafttak for å sette kommunene i stand til å ta i mot flyktningene på en verdig og human måte, og tiltak for rask og effektiv integrering av dem som får beskyttelse i henhold til asylretten, sier Støre.