Hva er ditt forslag?

Arbeiderpartiets nye program skal utformes og i den anledning inviterer vi deg til å bidra! Har du et forslag om økonomi, likestilling, kultur, skole, arbeid eller annet?

original_1478641110_0806525

Gå til http://www.dittforslag.no og send oss ditt innspill!