Nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti: Løkslid og Kalve på topp!

Nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti har i sitt møte 20.08.18 enstemmig gått inn for Sven Tore Løkslid (34) som nummer 1 og Mette Kalve (43) som nummer 2 og vil dermed toppe partiets felles listeforslag til fylkestingsvalget 2019. 

 

pressefotosventoreløkslid

Sven Tore Løkslid

MetteKalve

Mette Kalve

Vi opplever å ha et svært godt samarbeid og gleder oss til at organisasjonen skal få drøfte dette forslaget, sier komiteens leder Erik Skjervagen. Skjervagen trekker spesielt frem viktigheten av at den nye regionen vil kunne få en fylkesordfører med røtter fra distriktene, som blir viktig når en ny region skal sette seg. Vi opplever en regjering som gradvis bidrar til å uthule distriktene, da er det viktig for oss med sterke distriktsprofiler lokalt som kan bidra til å kjempe Vestfold og Telemarks sak. 

Komiteens nestleder, Maria Aasen-Svensrud bekreftet at arbeidet i komiteen fungerer godt og opplever et tett og godt samarbeid mellom fylkespartiene. – Det laget som settes sammen nå skal bidra til at vi får et sterkt sosialdemokratisk fylke mellom Oslo og Sørlandet. Det er spesielt viktig, da det nye fylket må få redusert forskjellene som regjeringen gradvis har lagt opp til. Resultatene fra «Ung data» undersøkelsen er helt tydelig, og viser at ungdom fra lavere sosiale lag kommer systematisk dårligere ut på svært mange områder. Her er god AP-politikk den beste medisinen. Vi skal utjevne forskjeller. 

Løkslid er utdannet økonom fra Høyskolen i Telemark, og har frem til 2011 hatt sin sivile stilling i Hjartdal og Gransherad sparebank. Etter en periode som ordfører i Hjartdal, med historiske 66,2 % oppslutning ble Løkslid fylkesordfører i 2015. 

Mette Kalve er utdannet statsviter, og har representert Arbeiderpartiet i kommunestyret i Holmestrand siden 2011. Kalve har sittet i formannskapet, fellesnemnda, vært leder for hovedutvalg Oppvekst og Omsorg, og gruppeleder. Hun var også ordførerkandidat ved forrige valg. Jobber nå som lærer på Danvik skole. 

Jeg takker foreløpig for tilliten, sier foreslått fylkesordførerkandidat Sven Tore Løkslid. Han viser til en lang og grundig prosess i kommunepartiene som nå skal i gang, men understreker at han gjerne vil påvirke, utvikle og skape en region med flere arbeidsplasser, høy gjennomføring av videregående skole og et sykehusvesen som har tilstrekkelig personell og kvalitativt det beste utstyret. 

Jeg er svært ydmyk knyttet til nominasjonskomiteens innstilling, sier Mette Kalve, foreslått fylkesvaraordførerkandidat. Dersom partiet gir meg muligheten er jeg virkelig topp motivert. Jeg er en lagspiller, samtidig som jeg er opptatt av innbyggerfokus, og med min erfaring fra lokalpolitikken her i nordfylket og sammenslåingsprosessen her, håper jeg å kunne være med på å legge det beste grunnlaget for en ny region i utvikling.

Resten av listeforslaget skal avklares innen 15 september 2018. Listeforslaget vil deretter bli sendt på høring til kommunepartiene i Vestfold og Telemark. Komiteens endelige listeforslag vil så bli behandlet på felles nominasjonsmøte lørdag 24 november. 

Nominasjonskomiteen består av Erik Skjervagen (leder), Maria Aasen-Svendsrud (nestleder), Trude Tvedt, Dag Terje Andersen, Kathrine Haatvedt, Arild Theimann, Øystein Beyer, Anne Rygh Pedersen, Wenche Tveitan og Nikolai Sti Ravlum.

For mer informasjon, kontakt: 

Erik Skjervagen, komiteens leder: 950 36 172

Maria Aasen-Svensrud, komiteens nestleder: 928 11 738

Sven Tore Løkslid, foreslått fylkesordførerkandidat: 976 98 619

Mette Kalve, foreslått fylkesvaraordførerkandidat: 984 57 947