Fylkesordførerens tale til fylkestinget

Årets siste og kanskje viktigste fylkesting er i gang. Nå skal vi behandle budsjett, regionreform, tilskudd og mye mer. Her er innledningen til fylkesordfører Sven Tore Løkslids tale onsdag formiddag.

Sven Tore Løkslid

Vårt fylke er et mangfoldig fylke.

Telemark er et kystfylke, og samtidig et fjellfylke. Telemark er et by-fylke, og samtidig et distriktsfylke. Telemark er et industrifylke, og samtidig et kulturfylke. Det er dette mangfoldet som gir Telemark særpreg. Et særpreg vi må bevare. Og samtidig styrke, endre, videreutvikle og ta inn i framtiden. Det er ulike behov, og forutsetninger for geitebonden i Vinje, fiskeren i Langesund og industriarbeideren på Herøya. 

Jeg tror at god regional utviklingspolitikk krever en evne til å se egne, og andres styrker inn i en større sammenheng. Evne til å få ulike aktører med sitt særpreg til å dra i samme retning. Mot felles mål for eget lokalsamfunn, for egen region, for eget fylke. Regionalt utviklingsarbeid krever nærhet, og samtidig overblikk! Kort og greit: Det krever en politikk tilpasset det lokale terrenget. 

Selvsagt helt subjektivt, mener jeg at ingen andre har bedre forutsetninger for akkurat enn oss i fylkeskommunen. Som en regional utviklingsaktør har fylkeskommunen et soleklart ansvar for å bidra til en positiv utvikling i hele fylket vårt. 

Fylkesting. Årsaken til at jeg setter dette på dagsorden i dag er enkel, men også litt dramatisk. Jeg opplever at fylkeskommunens rammevilkår for å drive offensiv lokal og regional utviklingspolitikk utfordres. Statsbudsjettet for neste år gir oss ikke den drahjelpen vi trenger. Som for eksempel: 

- Ingen penger til nye museumsbygg. 

- Kutt i statlige bevilgning til Telemarkskanalen.

- Usikkerhet om når det blir elektrifisering av Bratsbergbanen.

- Reduksjon i midler til opprustning og fornying av fylkesveier.

- Og i praksis en realnedgang i inntektene i 2018.

Dette er satsinger jeg vet fylkestinget er opptatt av. Jeg tror vi alle i denne salen sliter med å se logikken i at fylkeskommunen skal være en viktig samfunnsutvikler, samtidig kutter man i regionale utviklingsmidler. 

Fylkesting. Nå er det en gang slik: rammevilkåra er som de er. Da kan vi: 

a) Tegne skrekkbildet om regjeringens manglende ambisjoner for Telemark.

Eller vi kan

b) Aktivt bruke den verktøykassa vi har, sånn at det bli umulig å ikke prioritere opp Telemark de neste årene. 

Jeg går for alternativ b. Vi skal "heren døtte" vise at dette var siste gangen de der inne prioriterer Telemark nederst. Derfor tar vi i bruk det viktigste verktøyet vi har i verktøykassa: budsjettet. Vi bruker i all hovedsak oppsparte midler. Flytter penger fra konto og ut til Telemarks ungdom og folk.

Til tiltak som bidrar til:

- Flere folk til Telemark. 

- Flere arbeidsplasser til Telemark, og bedre rammevilkår for næringslivet i fylket. 

- Et stadig bedre klima og miljø i Telemark. 

- Og sist, men ikke minst tiltak som bidrar til at Telemark blir et stadig bedre sted å bo, leve og besøke.

Vi investerer stort i framtiden. For å løfte Telemark inn i en ny tid.

(...Dette er innledningen til talen).

Sven Tore Løkslid, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune