Bli kjent med Jonas

Jonas Gahr Støre er leder i Arbeiderpartiet. Han er utdannet statsviter, og har tidligere vært utenriksminister og helse- og omsorgsminister.

Jonas Gahr Støre i Skien.

Jonas Gahr Støre i Skien.

Husker du den første politiske saken du engasjerte deg i?

Da jeg gikk på ungdomsskolen og satt i elevrådet, ønsket vi oss en bro som gikk over motorveien for en tryggere skolevei. Det visste vi kanskje ikke da, men det var jo egentlig politikk som måtte til for å få det på plass. Ser jeg tilbake var det en liten sak, men for oss var det en stor sak. Og ikke minst var det fint å oppleve at politikk nytter. Broen står der i dag.      

Hva betyr Arbeiderpartiet for deg?

Arbeiderpartiet betyr for meg muligheten til å gjøre en forskjell. Det er det stedet jeg med mitt verdigrunnlag kan engasjere meg for å være med å påvirke det samfunnet vi lever i, og det samfunnet barna mine vokser opp i. Derfor er det så fint med «Alle skal med», det oppsummerer hva vi står for og hvordan vi tenker om det Norge vi ønsker for framtiden.   

Hva brenner du for?

Jeg brenner for at alle skal få ta del i sterke fellesskap. At alle skal kunne lykkes med det de kan og vil, oppleve støtte og tillit fra andre. Det handler om at du stiller opp for samfunnet og at samfunnet stiller opp for deg. At du får tilbud om utdanning, hjelp når du blir syk, og hjelp til å komme inn i arbeid igjen hvis du mister jobben. Når politikk kan legge til rette for sånne samfunn, tenker jeg at vi har fått til noe. 

Om Jonas

Jonas Gahr Støre har et bredt politisk engasjement. Som utenriksminister var han opptatt av en politikk for nordområdene, forhandlinger om en grenseavtale med Russland og å få vedtatt et globalt forbud mot klasevåpen. 

Siden han tok over som partileder i Arbeiderpartiet har han blant annet vært opptatt av å styrke yrkesfagenes rolle og stilling, og kampen for et organisert og trygt arbeidsliv for alle. Han brenner særlig for kampen mot økte forskjeller, og for et samfunn der vi står i øyehøyde med hverandre. Blant annet derfor har han også vært opptatt av folkehelse, som var en hovedsatsing under hans tid som helse- og omsorgsminister.   

Jonas Gahr Støre har også vært opptatt av å sette klima høyt på den politiske dagsorden, blant annet ved å sette ned Arbeiderpartiets klimapanel. Han har vært opptatt av å se klima i sammenheng med arbeid og industripolitikk. 

- Støre er utdannet ved Befalsskolen for Marinen ved Sjøkrigsskolen i Bergen 1979–1981. 

- Han utdannet seg deretter til statsviter med spesialisering i historie og sosialøkonomi ved Institut d'études politiques de Paris i Frankrike 1981–1985. 

- Han ble ansatt som spesialrådgiver ved Statsministerens kontor  i 1989. I 1995 ble han utnevnt til ekspedisjonssjef for internasjonale saker samme sted. Deretter var han stabssjef ved Gro Harlem Brundtlands kontor i Verdens helseorganisasjon 1998–2000. 

- Han har også vært generalsekretær i Norges Røde Kors. 

- I 2005 ble han utenriksminister. Syv år senere, i 2012, ble han utnevnt til helse- og omsorgsminister. 

- I 2014 tok han over som leder av Arbeiderpartiet etter Jens Stoltenberg.