Robin Kåss sitt innlegg til landsmøtet

Styrk sykehusene!

Kjære landsmøte

Vi får til mye mer sammen. Når jeg møter folk så har de tro på et sterkere fellesskap. Ikke bare fordi folk er snille og vil hjelpe andre, men fordi vi alle tjener på det. 

Tenk på det, hvis du eller en av dine kjære blir alvorlig syk så skal ingen spørre om forsikringer eller lommebok. Da skal vi i fellesskap tilby den beste medisinske behandlingn. Jeg er stolt av sykehusene våre. De gir behandling i verdensklasse, innleggelse er gratis og det er dine behov og ikke din bakgrunn som er styrende. 

De flotte sykehusene våre er nå under press. Ikke på grunn av mangel på politisk styring, men fordi Høyre-regjeringen styrer i feil retning. 

Problemet er at Bent Høie, Siv og Erna svekker fellesskapet og har mer tro på marked enn medisiner. 

De flytter satsingen fra sykehus til skattekutt og ra pasienter til privatisering. Barselkvinner skal utskrives ut av avdelinga innen få timer. 

Sykehusavdelingene for de sykeste revmatikerne i Vestfold og Telemark må si opp fagfolk mens Høyre har gitt private internasjonale konsern sugerør rett inn i fellesskapets sykehusbudsjetter. 

Sterkere sykehus som vi eier i fellesskap gir trygghet for alle. Ingen vet hvem og når man blir alvorlig syk. Derfor er Høyres sykehuspolitikk like dårlig for fattig, rik og alle midt i mellom. 

Sterkere fellesskap er ikke bare et godt slagord, det er også utrolig smart. 

Jeg håper  dere vedtar Telemarks forslag om å styrke sykehusene og å sikre vår felles trygghet.

Takk for meg.

Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn