En ny klimapolitikk som virker

Denne uken legger vi frem forslag til nytt partiprogram med en helhetlig plan for hvordan Arbeiderpartiet vil nå Paris-målet og kutte klimagassutslippene med 40%.

Vi trenger en ny klimapolitikk som virker – det haster med effektive tiltak som faktisk kutter utslipp. Arbeiderpartiet vil satse sterkere på nullutslippsteknologi i veitransporten, økt bruk av biodrivstoff, en mer klimavennlig skipsfart og karbonfangst og – lagring.

Vårt første mål er at nybilsalget i 2025 skal være basert på nullutslippsteknologi. For å lykkes med dette, må nullutslippsbiler bli tilgjengelig for folk over hele landet. Ladestasjoner og fyllestasjoner må på plass landet rundt.

Arbeiderpartiet vil sette et krav om økt innblanding av biodrivstoff og vil satse på økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge. Norge har et stort potensial for å utvikle biodrivstoff basert på grener og topper fra skogbruket, men også fra havet.

Skipsfarten og den maritime næringen har en viktigrolle i norsk næringsstruktur. Norge har ledende kompetansemiljøer innenfor denne næringen som kan bidra til nye muligheter, omstilling og reduserte utslipp. Arbeiderpartiet mener det er riktig å bruke lavkonjunkturen som næringen i dag er inne i til å skape nye muligheter. Situasjonen gir oss en unik mulighet til å satse mer på næringen til å utvikle en ny og framtidsretta miljø og klimavennlig skipsfart. Norge har kompetansen og den må settes inn i fremtidsrettet arbeid.

Norge er verdensledende innenfor karbonfangst og -lagring. Vi har kompetanse og erfaring, og en industri som ser muligheter og tar ansvar. Sementproduksjonen ved Norcem i Brevik, gjødselproduksjonen på Herøya og avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo er slike miljøer. Sammen med industriaktørene vil Arbeiderpartiet realisere alle disse tre prosjektene. En av utfordringene er å finne lagringsmuligheter for den klimagassen som fanges. Her mener vi norsk sokkel og spesielt Nordsjøen har store muligheter for å bli blant annet et felles europeisk lager for klimagasser.

Det er bare 13 år til Paris-målet skal være nådd. Det haster med tiltak. Vi trenger en regjering som tar klima på alvor. Det gjør Arbeiderpartiet. Vi går til valg på en kunnskapsbasert klimapolitikk som tar oss trygt fram til Paris-målet.

Terje Aasland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og første nestleder i energi- og miljøkomiteen.
Foto: Arbeiderpartiet