Norge skal ta sin del av ansvaret

De høye tallene for flyktninger og asylsøkere setter Europa og Norge på en ekstraordinær prøve. Vi har forutsetninger for å håndtere denne oppgaven og Norge skal ta sin del ansvaret. Det krever at vi tar de riktige valgene nå og bidrar til internasjonale løsninger som kan håndtere denne situasjonen på en forsvarlig måte, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

original_1478641117_0100136

Arbeiderpartiet vil bidra konstruktivt til å få til en bred politisk enighet om videreutvikling av en streng, rettferdig og human asylpolitikk. Vi er klar til å møte partiene på Stortinget til samtaler om dette, understreker Støre.

Det er avgjørende å sikre rammer for mottak, saksbehandling, bosetting og integrering tilpasset det store antallet som kommer.

Norge skal ha et regelverk som sikrer dette, og norsk regelverk skal være avstemt med våre naboland slik at ikke norske ordninger skiller seg ut, sier Støre.

Arbeiderpartiet vil i sitt alternative budsjett presentere inndekning av tilleggskostnadene og vil studere alle forslag som er lagt frem av regjeringen.

-Vi er allerede nå bekymret for at regjeringen ikke setter kommunene i tilstrekkelig stand til å sikre bosetting og integrering. God integrering er avgjørende for de som kommer, vi som bor her og for norsk økonomi. Integrering skjer i kommunene og det bør legges bedre til rette for språkopplæring, bosetting og arbeid, sier Støre.

Arbeiderpartiet er åpne for å dekke deler av kostnadene innenfor bistandsbudsjettet slik OECD- regelverket gir anledning til. Vi er likevel kritiske til regjeringens forslag som tar for stor del av inndekningen fra bistand og vi er kritiske til enkelt kutt, som blant annet innenfor klima, sier Ap-lederen.

Arbeiderpartiet mener budsjettet etter tilleggsnummeret fra regjeringen fortsatt har en usosial profil og en for høy oljepengebruk.

Arbeiderpartiets alternative budsjett vil vise våre satsinger for å møte den voksende arbeidsledigheten og det høye antall flyktninger innenfor en ansvarlig ramme, sier Støre.