Årsmøte 2019

Barn som leker og tekst om årsmøtet 2019

Årsmøte i Telemark Arbeiderparti nærmer seg med stormskritt. Her finner du mer informasjon.

Praktisk informasjon:

- Som tidligere gjennomføres årsmøtet papirløst og med elektroniske løsninger. Dette innebærer blant annet at du ikke vil få utdelt sakspapirer per papir med mindre det er særskilt avtalt. Årsmøtedokumentene ligger vedlagt her på nettsiden. Både talerliste og forslagsskjema er elektronisk. Nederst i dokumentet Infohefte Årsmøtet 2019 finner du lenker til begge skjemaene. Talerliste og forslagsskjema åpnes ved årsmøtets start. Ring meg på 91863168 dersom du trenger teknisk bistand i forkant av årsmøtet, ta kontakt med noen av oss fra partikontoret dersom du trenger bistand under møtet. 

- Alle møtende bør ha med nettbrett eller bærbar PC. 

- I infoheftet finner du retningslinjer, konstituering, kjøreplan, dagsorden, arbeidsordning, delegater og mer informasjon. 

- Alkohol dekkes av den enkelte. 

- Adresse Kragerø Resort: Stabbestadveien 1, 3788 Stabbestad. 

Vedlagt finner du sakspapirene til møtet. 

Velkommen til fylkespartiets største politiske verksted!