Fylkestingsgruppa

Fylkestingsgruppen er konstituert. Fylkesutvalget: Sven Tore Løkslid, Hilde Alice Vågslid og Martine Tinderholt Øverland.  Hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet: Hilde Alice Vågslid (leder), Torgeir Bakken og Unni WærstadHovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse: Stig Kolbjørnsen (leder), Konstanse Marie Alvær og Torunn Hauen AksHovedutvalg for samferdsel: Birger Hovden (nestleder), Martine T. Øverland og Sigvald Oppebøen HansenHovedutvalg for næring, industri og klima: Bjørn Rudborg (nestleder) og Silje Laland MoeKontrollutvalg: Nils Kristian Moe

Fylkestingsgruppa