Årsmøte Telemark Arbeiderparti 2. - 3. april 2016

Velkommen til fylkets største politiske verksted!

original_1478638520_1476333

I forkant av årsmøtet:

Her finner du den nødvendige informasjon og dokumenter til årsmøtet i Telemark AP 2-3 april.

Oppmøte er lørdag kl. 09.30 og avslutning er cirka 13.00 på søndag.

Dokumentene er også utsendt til delegater, varadelegater, styret, gjester og flere per e-post. 

Viktig informasjon frem mot møtet:

1) Forfall: Dersom du vet nå at du ikke har anledning til å delta på årsmøtet, og er valgt som delegat, men ikke hittil har sagt ifra – så er dette tidspunktet å gjøre det på.

Si ifra til ditt kommuneparti, som så innkaller en vara i ditt sted.

2) Årsmøtet avholdes elektronisk: I praksis betyr dette at det ikke vil bli utdelt sakspapirer, og at du må medbringe din egen pc/ipad.

Dersom du har spesielt ønske om å få utskrifter av spesielle dokumenter, ordner vi selvsagt det. Send oss da en e-post til [email protected], så tar vi med et eksemplar til deg. Vi anbefaler at du laster ned sakspapirene på din enhet slik at de også kan hentes ut offline ved behov. Prosedyrer knyttet til innsending av elektroniske forslag vil bli gjennomgått på selve årsmøtet. 

Vedlagt her finner du:

- Organisatoriske forslag og organisatorisk handlingsplan

- Informasjonsbrev med praktisk informasjon om årsmøtet og kjøreplan

- Politiske forslag

- Valgkomiteens forslag til styre Telemark Arbeiderparti

- Sanger

Beretninger, årsrapport regnskap, forslag til nominasjonskomité, revisors beretning og vedtektsendringer finner dere i utsendte e-post. Dersom du ikke har mottatt denne, ta kontakt med partileder i ditt kommuneparti eller partikontoret via [email protected].

Under årsmøtet:

Som et ledd i å være moderne og framtidsrettet, holdes som nevnt årsmøtet papirløst og med elektroniske løsninger. Blant annet innebærer dette at dersom du skal ta ordet i debatten, eller fremme benkeforslag, kan du gjøre det ved å trykke på lenkene nedenfor. Informasjonen oversendes da direkte til dirigentbordet.

Ta ordet:

Ønsker du å si noe under debatten? Da må du skrive deg opp på en talerliste. Det gjør du ved å trykke på denne lenken:

https://docs.google.com/forms/d/1bfsa-JmJFWXzJm1RQ1svGX_CfgPe11JhwV-0ANs1drE/viewform

Benkeforslag:

Skal du fremme et benkeforslag? Gjør det ved å trykke her:

https://docs.google.com/forms/d/1JYTZirGS-kXYvRqc7ohuudfQ0pWJMX708XF3likmxto/viewform

Husk å trykke "send" nederst i skjemaet.