Raskere dobbeltspor til Grenland!

Stortinget skal om en uke behandle regjeringas forslag til nasjonal transportplan. - Arbeiderpartiet er uenig i regjeringas utsettelse av byggingen av en moderne og effektiv jernbane til Grenland. Jernbanen mellom Oslo og Grenland er en viktig banestrekning med stort trafikkpotensial. Vi foreslår derfor i Stortinget at det skal holdes fast på målsettinga om ferdigstillelse av dobbeltspor til Skien senest i 2030. Vi har venta lenge nok og fortjener ikke enda en utsettelse, sier stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø (AP). En moderne jernbane på Østlandet er viktig for å sikre trygg, effektiv og miljøvennlig transport i et av landets mest befolkningstette områder. Da den rød-grønne regjeringa la frem forrige Nasjonal Transportplan i 2013 var det med en tydelig målsetting om å ferdigstille dobbeltspor på Vestfoldbanen til Grenland senest innen 2030. Regjeringen Solberg har i sitt forslag til ny nasjonal transportplan foreslått å utsette ferdigstillelsen av dobbeltspor til Skien. For Arbeiderpartiet er det viktig å opprettholde ambisjonen om å bli ferdig med Intercity i 2030. Det må derfor tilføres mer penger slik at fremdriften kan opprettholdes.

Christian Tynning Bjørnø