Første listeforslag Vestfold og Telemark Arbeiderparti

Nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti har gjennomgått alle innkomne forslag fra samtlige kommunepartier, LO og AUF. Det har vært avholdt flere møter, intervjuer med enkelte kandidater og en omfattende spørreundersøkelse til samtlige kandidater. 

Nominasjonskomiteen er enstemmige på alle punkt, og legger altså frem en enstemmig innstilling. Lista er vedlagt i sin helhet. 

Nominasjonskomiteen minner om at fristen for kommunepartiene til å behandle første listeforslag (og forslaget til fylkestingsprogram) er satt til 14 oktober. 

Endelig listeforslag og programforslag sendes til kommunepartiene senest 09.11.2018.

Felles nominasjon og programmøte i Vestfold og Telemark Arbeiderparti avholdes lørdag 24 november kl.10-18 i Skien Fritidspark.