Godt nytt skoleår!

Grunnskolene i Telemark har nettopp tatt i mot underkant av 2000 nye førsteklassinger. 2000 spente sjeler som skal rekke opp handa, sitte stille, få venner, bli kjent med nye voksenpersoner, synge, male, leke, løpe, lære, bli utfordra og utfordre. En spennende tid og en enorm mulighet.

original_1478638518_6578135

For snart 2 år siden satt jeg i Oslo Rådhus og så at Malala Yousafzai mottok Nobels Fredspris. Hennes tale var sterk. Malala kjemper for at alle skal ha lik rett til utdanning. Hun sier «La oss bruke bøkene og blyantene – det er våre beste våpen!». Dette er det både lett og sympatisk å nikke til. Den siste tiden har Facebook vært full av herlige bilder av spente barn og foreldre på vei til første skoledag. Noen med litt for store ransler, andre med beina dinglende på stolen. Noen er verdensmestere, andre har en litt mer forsiktig tilnærming. Kontrasten er uansett stor fra min facebook-feed til Malalas beskrivelse av utfordringene mange steder i verden. Lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle mulighet til å ta i bruk sine evner. Derfor er Arbeiderpartiet en sterk garantist for å satse på fellesskolen.

Selv om vi er heldige i Norge som har et skolesystem som sikrer at alle kan delta, betyr ikke det at vi kan lene oss tilbake å tenke at jobben er gjort. En gang i livet lærte jeg strofen «Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen stod igjen og hang». Dessverre vet vi at dette ikke er helt sant. For mange elever står igjen, henger etter og ramler ut. Vi vet at mange av de som faller fra er elever som ikke lærte å lese, skrive og regne skikkelig de første årene på skolen. Arbeiderpartiet vil derfor ha en kraftig innsats tidlig i skoleløpet. Vi vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti der alle elever sikres den hjelpen de trenger for å mestre disse ferdighetene når de går ut av 2. klasse. Vi må gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere. Vi må satse på en fremtidsretta skole med moderne læringsutstyr. Og så må vi sørge for at elevene våre er trygge. For trygge elever lærer mer. Derfor må vi satse mer på skolehelsetjenesten og komme med kraftigere tiltak for å bekjempe mobbing.

Skolen er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Skolen kan bidra til å gjøre en forskjell. Men skolen kan ikke gjøre en forskjell helt alene. Jeg husker at jeg i min første praksisperiode på lærerhøyskolen skulle ut i klasserommet for å redde verden. Men jeg skjønte raskt at jeg trengte hjelp. Man er avhengig av lagspill for å lykkes. Foreldre, foresatte, venner, treneren, bussjåføren og dirigenten er noen av mange eksempler på viktige medspillere. Vi voksne er forbilder. Våre holdninger og hvordan vi prater om andre og om skolen har stor innvirkning.

«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn» sier et afrikansk ordtak. Så da er det vel ikke mer enn rett og rimelig at vi ønsker hverandre lykke til - med den viktige oppgaven vi har som «landsbyboere». Godt nytt skoleår!

Christian Tynning Bjørnø

Stortingsrepresentant, AP