- Norge vil jobbe

Arbeiderpartiet vil få opp aktiviteten, satse på kompetanse og føre en aktiv næringspolitikk for nye arbeidsplasser.

original_1478638500_7319746

– Norge vil jobbe. Og Norge trenger flere jobber. Det krever en mer kraftfull politikk for å holde ledigheten lav, en mer kraftfull satsing på kompetanse, og en mer aktiv stat som spiller på lag med bedrifter og forskningsinstitusjoner. Det er Arbeiderpartiets politikk, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i debatten om revidert nasjonalbudsjett.

Støre påpekte at vi nå ser det høyeste antallet arbeidsledige SSB noen gang har målt.

– Bak disse tallene skjuler det seg enkeltskjebner, familier, bedrifter og lokalsamfunn som går en usikker framtid i møte. Det er svært alvorlig for de som rammes og svært dyrt for samfunnet, sa han.

Støre understreket at arbeidsledighet som metode for omstilling er kostbar og feilslått politikk.

– Arbeiderpartiet mener vi lykkes langt bedre med omstilling om vi holder folk i arbeid. Omstilling skjer ikke best i NAV-køen, den skjer best på arbeidsplassen, sa han.

Arbeiderpartiet deler ikke regjeringens vente og se-holdning, men har andre svar. Støre nevnte tre:

1: Få opp aktiviteten

Arbeiderpartiet foreslo i høst en tiltakspakke på om lag tre milliarder kroner mer enn regjeringen, og fire milliarder mer til kommunene, slik at de kan investere.

I revidert budsjett legger Ap inn 900 millioner til ekstra aktivitetsskapende tiltak, blant annet en dobling av regjeringens vedlikeholdspakke til Sør- og Vestlandet.

2: Satse på kompetanse

Frafallet i skolen må reduseres gjennom tidlig innsats, fagutdanningene må rustes opp og gjennomføringen av videregående opplæring må styrkes. Arbeidsledige ingeniører trenger omskolering, og flyktninger trenger kompetanse for å kunne tre for fullt inn i det norske arbeidslivet.

I Arbeiderpartiets forslag til revidert budsjett settes det av 100 millioner mer i 2016 til en omfattende kompetansepakke.

3: En aktiv næringspolitikk for nye arbeidsplasser

For å lykkes med å skape mange, nye arbeidsplasser framover trengs det et tettere samspill mellom næringslivet, industrien, forskningsinstitusjonene og staten. Det samspillet må spesielt skje på områder hvor Norge har unike fortrinn for å lykkes; som innenfor hav – fra fiskeri og oppdrett til den blå bioøkonomien, innenfor prosessindustrien og på områder som helseteknologi og livsvitenskap. Et annet område er bruk av subseateknologi til å styrke vår posisjon innen fornybar energi.

Dessuten innenfor fornybare energiområder hvor vi er verdensledende på subseateknologi og kan bruke det til å bli best på områder som havvind.

Ifølge Støre har regjeringen ikke kontroll over ledighetssituasjonen, selv om Erna Solberg og Siv Jensen har økt oljepengebruken like mye på tre år som på de foregående 10 årene.

– Fra første budsjett, og ved hver korsvei siden, har regjeringen forsynt seg av våre barn og barnebarns sparepenger. Regjeringen sliter med å gjøre prioriteringer. Men det er ett unntak. Store skattekutt er prioritert høyt i hvert eneste budsjett. De kuttene koster 50 millioner kroner hver eneste dag.

– Men på spørsmål fra Arbeiderpartiet om hvor mange arbeidsplasser regjeringens viktigste satsning skaper, klarer de ikke å gi oss svar. En fersk SSB-rapport viser tydelig at skattekutt er et svært kostbart og lite effektivt virkemiddel for å skape nye jobber, sa Støre.