Vedtatt listeforslag for Vestfold og Telemark Arbeiderparti 2018

Vedlagt er første felles listeforslag for Vestfold og Telemark Arbeiderparti. 

Vinnerlaget!