Sven Tore blir ny fylkesordfører i Telemark!

Etter spennende forhandlinger tirsdag kveld, er beslutningen tatt: Sven Tore Løkslid blir ny fylkesordfører. Hans Edvard Askjer fra Krf blir fylkesvaraordfører.

original_1478641682_9018462

Samarbeidet består av Arbeiderpartiet, Rødt, SV og Krf.

- Dette er viktig for Arbeiderpartiet, og vi søker bestandig makt og maktposisjoner, fordi vi ønsker å gjennomføre god politikk. Det er viktig for partiet og ekstra stas for meg, og ikke minst for laget som jeg har med meg. Jeg er utrolig stolt, og ikke minst forventningsfull. Jeg gleder meg veldig til å samarbeide med Krf, SV og Rødt. Jeg tror det blir både givende og krevende, men vi er klare og vi er giret, sier Sven Tore til NRK tirsdag kveld.

Avtalen mellom partiene er forpliktende for stemmegivningen i forbindelse med konstituering av fylkestinget i Telemark.

Rammeavtalen

Rammeavtalen befester verdimessige prinsipper partiene er enige om, og vil være førende for partienes arbeid i styrer, råd, utvalg og fylkesting. Partiene vil ha et raust og inkluderende Telemark med plass til flere. Et Telemark der alle skal behandles med respekt, gis like muligheter og rettigheter uavhengig av forutsetningene den enkelte har.

Telemark skal videreføre et sterkt arbeid for å hindre sosial dumping og vil følge opp den såkalte "Telemarksmodellen" i det videre politiske arbeidet.

Samarbeidspartiene slår ring om søndagen som en fridag og mener dette skal prege Telemark som fylke.

Det er et mål at fylkeskommunen skal ta et lederansvar i å verne om de menneskelige verdier, både gjennom fylkeskommunens politiske rolle - men også som en viktig og aktuell samarbeidspartner for kommunene i Telemark. I en politisk sammenheng betyr dette å slå ring om menneskets egenverdi og skape likeverdige muligheter for mangfoldet av mennesker, blant annet vektlegge universell utforming av samfunnet. Videre er det viktig å bygge på verdier som den norske samfunnsmodellen bygger på med inkludering, toleranse og respekt.

Telemark skal være et fylke hvor politikken bygger på bærekraftig utvikling, miljøansvaret som påhviler dagens generasjon. På denne bakgrunn skal klima- og miljøperspektivet fremgå i alle saksfremlegg til hovedutvalg, fylkesutvalg og fylkesting.

Samtlige hovedutvalg skal likestilles, inkludert administrasjonsutvalget. Styrkingen av Administrasjonsutvalget i det politiske systemet gjøres for å bevisstgjøre fylkeskommunens rolle som arbeidsgiver. Varaordførerrollen er også tiltenkt å ha et overordnet næringspolitisk ansvar.