Budsjettavtalen gir hvileskjær i klimapolitikken

Det er grufullt å være vitne til Frp- og Høyre-regjeringens hvileskjær i klimasatsingen.

Foto: Arbeiderpartiet

Terje Aasland

I budsjettet for neste år stilles hele satsingen på CO2-fangst og –lagring i bero, og dessverre har ikke budsjettforliket med Venstre og KrF rettet opp dette. Dermed står Norge og Grenland i fare for å miste ledertrøya i viktig og helt nødvendig teknologiutvikling. Manglende innsats vil være at vi går glipp av både arbeidsplasser, framtidig verdiskaping og viktige klimatiltak.

Arbeiderpartiet vil prioritere et program for fullskala CCS i sitt alternative statsbudsjett. Partiet foreslår å realisere tre prosjekter - Norcem, Yara og Klemetsrud – og vil i årene som kommer prioritere midler til disse fangstprosjektene, og dessuten transport og lagring.

Arbeiderpartiets satsing vil innebære behov for mange nye fagarbeidere innenfor både fangst, transport og lagring. Transport av karbon vil også gi arbeidsplasser innenfor skipsbygging. Vi vil undersøke mulighetene for å etablere et europeisk sentrallager for CO2 i Nordsjøen, som kan sikre både norske arbeidsplasser og inntekter fra norsk sokkel i lang tid framover. Arbeiderpartiet har i sitt alternative statsbudsjett foreslått at det settes av 340 mill. kroner CCS.Terje AaslandStortingsrepresentantNæringskomiteen