Hallgeir Kjeldals innlegg til landsmøtet

En kamp mot et deponi for farlig avfall i Brevik.

Kjære landsmøte!

Jeg heter Hallgeir og er ordfører i Bamble kommune. Jeg satser på å fortsette med det etter høstens valg!

For fire år siden ble de sprø planene til NOAH om et deponi for farlig avfall i Brevik nevnt på landsmøtet. Mange av oss trodde dette ikke ville bli noe av, dessverre er planene høyst levende!

Nå, fire år seinere kjemper vi en kamp mot bokstavlig talt å feie problemer under teppet og gammeldags tankegods, en kamp for et bærekraftig samfunn, klima og miljø. En kamp mot et deponi for farlig avfall i Brevik.

NOAHs planer er nå på Ernas bord og hun har med seg svært sterke krefter som mener at det å lagre farlig avfall i gruvene i Brevik er en glimrende løsning. Det er nesten ikke til å fatte. Norge, et land som liker å fremstå som best i verden, står i fare for å velge en utdatert metode som vrakes i våre naboland og i resten av Europa.

Industrien i Grenland derimot, har satt seg selv hårete mål! De skal bli den første industriregionen i verden som ikke bare blir klimanøytral, men klimapositiv før 2050. Dette skal oppnås ved å forske på, utvikle og ta i bruk nye produksjonsmetoder. Dette står i sterk kontrast til NOAHs planer om å tjene store penger på å stappe farlig avfall ned i en gruve, rett under beina på folk til evig tid – dette henger rett og slett ikke på greip.

Nei, la oss i Arbeiderpartiet heie på framtidas løsninger og en bærekraftig industriutvikling. Innovative miljøer, bl.a. på Herøya i Porsgrunn utvikler nå metoder for å omgjøre avfallet som NOAH vil deponere til høyverdig råstoff for industrien. Det er slike løsninger landet trenger og la oss løfte fram disse miljøene slik at industrien oppnår sine hårete målsettinger om verdens første klimapositive industriklynge!

Jeg har tro på at vi skal vinne kampen mot deponiet i Brevik og jeg trur industrien i Grenland når målet sitt, lenge før 2050. Vi har alle forutsetningene som trengs, vi har kompetanse i alle ledd, vi har klimanøytral energi og vi har ikke minst en industri som ønsker å brøyte vei! Jeg ber om at landsmøtet og Arbeiderpartiet står sammen med oss i kampen for framtidas industri og mot miljøfiendtlig deponering i Brevik!

Jeg heter Hallgeir og er ordfører i Bamble kommune og jeg vil fortsette med det etter 9. September, takk for meg!

Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble