Nominasjonskomiteens første listeforslag til Stortingsvalget 2017

Nominasjonskomiteen i Telemark Arbeiderparti har, etter innspill fra kommunepartiene samlet seg om et listeforslag. Komiteen er, med unntak av et forhold, enstemmig på alle punkt.

original_1478641114_6299596

Komiteen har fått innspill fra nesten samtlige kommunepartier, i tillegg til AUF.

Komiteens listeforslag er basert på innspillene som har fremkommet, og har bred representasjon i alder, geografi og bakgrunn. Komiteen har et tett og meget godt samarbeid.

Listeforslaget sendes nå på høring til kommunepartiene med frist om innspill 15.september. Komiteen vil så utarbeide sitt endelige listeforslag basert på de nye innspillene fra kommunepartiene, som offentliggjøres i slutten av oktober.

Nominasjonsmøtet i Telemark Arbeiderparti avholdes 26 november.

Nr Navn Kommune Fødselsår

1. Terje Lien Aasland Skien 1965 Elektriker

2. Lene Vågslid Tokke 1986 Lærer

3. Christian Tynning Bjørnø Porsgrunn 1985 Lærer

4. Lise Wiik Notodden 1947 Dekan

(6 stemmer: Ryste, Oppebøen Hansen, Bjørnsen, Olsen, Sørlie, Blöchlinger)

4. Tone Berge Hansen Porsgrunn 1968 NAV-rådgiver

(2 stemmer: Hegland, Tveitan)

5. Torgeir Bakken Notodden 1964 Bank-rådgiver

6. Mari West AUF/Porsgrunn 1986 Pol rådgiver

7. Jonas Bugtene Bamble 1995 Student

8. Kathrine Haatvedt Tinn 1985 Lærer

9. Sven Tore Løkslid Hjartdal 1984 Fylkesordfører

10. Tone Berge Hansen (6 stemmer – samme fordeling) Porsgrunn 1968 NAV

10. Lise Wiik (2 stemmer) Notodden 1947 Dekan

11. Knut Hellekås Dahl Nome 1950 Selvst.næring

12. Hedda Foss Five Skien 1976 Ordfører

Forslaget er offentlig. For mer informasjon kontakt Ruth Ryste (99273169) eller Odin Adelsten Aunan Bohmann (46829563)