Et norsk hydrogeneventyr en mulighet selv mot regjeringens vilje

Tirsdag kom nyheten om at hydrogenselskapet NEL skal bygge og vedlikeholde hydrogenstasjoner i Frankrike. Jeg vil gratulere med en helt fantastisk kontrakt for NEL og for klima, for NEL bidrar til å kutte klimagassutslippene. Dette viser at industrierfaring åpner nye muligheter i nye markeder. Arbeiderpartiet mener det er viktig at mulighetene også her hjemme tas i bruk.

Hydrogen kan skape arbeidsplasser i Norge, vi har gode forutsetninger for å lykkes, men vi mangler en politikk som bidrar til at mulighetene i større grad kan utvikles.

Arbeiderpartiet har foreslått at det skal utarbeides en industristrategi for hydrogen, og har fått flertall for saken. Høyre og Fremskrittspartiet har derimot stemt mot. Skal vi lykkes med nye muligheter må det satses langt mer strategisk på områder hvor vi kan lykkes enn hva som gjøres i dag

En viktig grunnstein i industripolitikken er å bygge verdikjeder hvor vi foredler naturressursene våre, utnytter erfaring og kompetanse, treffer nye markeder og skaper flere arbeidsplasser her i landet. For at politikken skal spille på lag med industrien, må vi føre en aktiv næringspolitikk, ikke bare lene oss tilbake og håpe på det beste slik Høyre og Fremskrittspartiet gjør.

Hydrogen kan kutte utslipp i både transport, kraft- og industriproduksjon. Hydrogen kan blandes inn i gassen og gjøre den mer miljøvennlig slik de nå skal gjøre i Frankrike, hydrogen kan brukes i skipsfarten og på veien, og hydrogen kan brukes i norsk industri for eksempel til å erstatte kull i smelteverk. For å utnytte mulighetene, må vi se etter effekter på tvers av flere sektorer, som både transport, kraft og industri. Poltikken må legge til rette med gode rammebetingelser og tilstrekkelig virkemidler for å lykkes.

 

Samtlige partier på Stortinget ønsker en industristrategi for hydrogen, men Høyre og Fremskrittspartiet sier nei. Forstå det den som kan. Det er nå på tide å avløse en passiv og nøytral næringspolitikk med en klar, tydelig og strategisk satsing på viktige næringer for landet. Vi trenger en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet.

Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet