Sven Tore Løkslid ny fylkesordfører

Sven Tore Løkslid blir fylkesordfører i Telemark Fylkeskommune. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV -Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt har blitt enige om politiske posisjoner og en plattform. Det er store veivalg som skal tas i den videre utviklingen av Telemark og jeg er glad velgerne har gitt oss mandat til å styre den utviklingen i en rødgrønn retning, sier Sven Tore, som gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Sven Tore Løkslid