– Oppsigelser er ikke det samme som omstilling

– Regjeringens manglende handlekraft gjør at folk mister jobben og bedrifter unødig mister sin viktigste ressurs, de ansattes kompetanse, sier partileder Jonas Gahr Støre.

original_1478641135_0227442

 NHO slutter seg nå til rekkene av de som etterlyser endringer i permitteringsregelverket, i tillegg til LO og stadig flere i norsk arbeidsliv. Arbeiderpartiet foreslo allerede i fjor høst å utvide perioden for permitteringer fra 30 til 52 uker.

– Høyre og FrP stritter i mot, til tross for at 127 000 nå er arbeidsløse, det høyeste antallet på 20 år. Erna Solberg og Siv Jensen fortsetter å insistere på at folk skal bli oppsagt fremfor å bli permittert. Det etterlater et inntrykk av at økt ledighet er blitt et virkemiddel for omstilling. Det er et dårlig og dyrt virkemiddel. Norge skal omstilles, men ikke til et samfunn med høy arbeidsløshet, sier Støre.

Tall fra Finansdepartementet viser at 9 av 10 permitterte kommer tilbake til arbeidslivet. 8 av 10 permitterte kommer tilbake til bedriften de hører til i.

– Oppsigelser er ikke det samme som omstilling. Oppsigelser kan faktisk hindre omstilling og videreutvikling. Når en bedrift mister sine ansatte, forsvinner også den kompetansen som omstillingen bygger på. Det er ikke bare bedriftens problem. Det kan bli Norges problem om vi taper fagmiljøer og kunnskap i viktige bransjer, sier Støre.

De siste 12 årene har permitteringsregelverket blitt endret åtte ganger i tråd med konjunkturendringer. Erfaringene viser at dette er et fleksibelt og effektivt verktøy for å hindre kompetansetap. Regelverket kan enkelt justeres slik at de passer med de til en hver tid gjeldende behov i arbeidsmarkedet.

– Et bedre permitteringsregelverk gir bedriftene mulighet til å snu seg, se seg etter nye markeder, tilegne seg ny kompetanse, rigge virksomheten på en annen måte. Dette er ikke mulig når bedriften blir tvunget av regjeringens politikk til å sende sine ansatte på porten, sier arbeidspolitisk talsperson Dag Terje Andersen.

Arbeiderpartiet foreslår å utvide permitteringsregelverket slik:

1. Øke perioden som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering fra 30 til 52 uker.

2. Redusere arbeidsgiverperioden ved permitteringer fra 10 til 5 dager.

3. Åpne opp for delvis permittering i 40 prosent