Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte 17. - 18. mars på Quality Hotel Skjærgården Langesund!

Bildecollage Telemark Arbeiderparti

Årsmøtet avholdes papirløst og med elektroniske løsninger. Blant annet innebærer dette at dersom du som delegat (eller møtende fra styret) skal ta ordet i debatten eller fremme et benkeforslag, gjør du dette på nett. Det betyr også at sakspapirene ikke skrives ut per papir med mindre det er forespurt på forhånd. Alle møtende bør ha med nettbrett eller bærbar PC.Vedlagt her ligger beretning for Telemark Arbeiderparti, informasjonshefte for årsmøtet, forslag til behandling og en oversikt over delegater og gjester. Vel møtt til fylkets største politiske verksted!