Trude Tvedts innlegg til landsmøtet

hvorfor kan vi ikke ha en skoledag der elevene får utfordre hele seg, både teoretisk og praktisk?

Landsmøte- dirigenter

Hver gang vi skal diskutere skole, blir heldagsskole og kunnskapsskole,lekser-ikke lekser satt opp mot hverandre. Forskjellige øyne legger forskjellige meninger inn i de ulike begreper

I heldagsskolen bare koser de seg og det er ingen forventninger eller krav. Motsatsen er at i kunnskapsskolen er det for mye teori og krav; 

Dette er for dumt! Uansett hva skolen heter, så er vi enige om at struktur og lærernes lederskap er viktig. Vi vet at det å forvente og sette krav skaper trygghet og mestring for elevene.

Når diskusjonen kommer til lekser, når engasjementet atter nye høyder. Etter min mening er det for mye følelser og litt for lite realiteter.

Hvordan er egentlig ståa i skolen i dag?

Skolen i dag har veldig mye bra i seg og jeg er enig med de som gir uttrykk for at generell del av læreplanen er vår ledestjerne. Men jeg håper vi alle kan være enige i at det er en skolen som til nå ikke har klart å fange opp i seg ulikhetene som barna stiller på skolen med.

Det er mye som skal trenes på i skolen i dag og vi må klare å se barna som en helhet.

Min påstand er at vi i dag har en skole som favoriserer de få. Med dette mener jeg de som liker å lytte og se, de som raskt innfinner seg med det som gjelder. Vi må løfte taket høyere i skolen og vi må kunne se hele mennesket. Her skal teorikunnskap og praktisk kunnskap og ferdigheter gå hånd i hånd.

Vi må få en skole der læring av kunnskap og ferdigheter er i sentrum og at vi ser hele barnet som trenger kultur og aktivitet for å utvikle seg til «gagns menneske», hvorfor kan vi ikke ha en skoledag der elevene får utfordre hele seg, både teoretisk og praktisk? Som legger til rette for repetisjon og mengdetrening på skolen? Forberedelser som lesing og øve til prøver vil vi alltid ha, men hvorfor ha lekser i den forstand som vi har i dag, når vi ser at det skaper flere tapere enn vinnere?så kjære kamerater

Når det gjelder leksedebatten, så vil jeg si at jeg ønsker både-og, det er viktig å trene på det du skal bli god i, men for 

For meg er det kvaliteten og innholdet av skoledagen som vil gjøre forskjellen.

Trude Tvedt, Skien Arbeiderparti