Overskudd i kommunene er flott

Gjennom å gå med driftsoverskudd skaffer kommuner og fylkeskommuner seg økonomiske muskler til minst to viktige formål: 1. De kan vedlikeholde skoler, sjukeheimer, barnehager og annen kommunal eiendom på forsvarlig vis. 2. De kan sette av til fond, som kan være en nyttig reserve i magrere tider, eller som kan nyttes til investeringer slik at kommunen slipper å låne så mye når noe nytt skal etableres.

FrP har nå gående en landsomfattende kampanje som angriper at kommunene skaffer seg slik handlefrihet. Jfr innlegg i avisene også her i Telemark. At en mengde kommuner går med pene driftsoverskudd, framstilles som kritikkverdig og mistenkelig. Men god kommunal og fylkeskommunal økonomistyring med sunne driftsoverskudd er altså en grunnleggende forutsetning for at det felles kommunale og fylkeskommunale arvesølvet vårt kan holdes blankpussa, funksjonsdyktig og verdifullt.

At FrP liker dårlig at våre felles verdier er store, gode og velholdte er knapt noen overraskelse. Men folk flest bør ikke la seg lure. FrPs anstrengelser for nedbygging av fellesskapet er mangfoldige. Denne er blant de lettere å avsløre.

Jørund Ruud,Fylkespolitiker (A)

Jørund Ruud