Vil endre reglene

NOME: Telemark arbeiderparti ønsker kommunal fortrinnsrett til drift av asylmottak.

original_1478641111_2394814

Det forteller Terje Lien Aasland, leder i Telemark Ap, stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets miljø- og klimapolitiske talsperson. Nylig besøkte han og Kenneth Solheim fra Fagforbundet i Nome, Nome statlige mottak for asylsøkere sammen med Knut H. Dahl (nestleder Nome arbeiderparti) og Lisa Dawn Paulsen (gruppeleder Nome Ap).

-Ideelt eksempel

-Nomes organisering av flyktningmottaket er det ideelle eksempel på hvor godt kommunale foretak driftes. Telemark arbeiderparti ønsker nå at man får en kommunal fortrinnsrett til drift av asylmottak. Et viktig moment i dette arbeidet er at kommunene får mulighet til å drive mottakene uten en omfattende anbudsprosess, sier Terje Lien Aasland etter besøket.

-Kommunene har de beste forutsetningene for å drive et veldrevet mottak, mener Anne Stokken som leder mottaket.  

Løfte frem

Mottaket er i flere sammenhenger løftet frem som et eksempel når det gjelder organisering og fokus på integrering fra første møte med asylsøkere. Her får beboerne alt fra veiledning, hjelp til selvhjelp, kurs og praktisk bistand til aktivitetstilbud som trening, riding, og svømming. Mottakets oppgaver er mange og varierte. Gjennom mange års erfaring er det mye kunnskap blant de ansatte om håndtering av nye og utfordrende oppgaver som dukker opp. I fjor ble det mottaket nevnt i New York Times hvor de med kurset Alternativ til vold har skapt en helt ny metode for å lære menn på mottaket på hvilket normer og lover som gjelder i Norge, og hvordan man skal håndtere uenigheter.

Anbudsrunder

I likhet med andre foretak baserer bedriften seg på jevnlige anbudsrunder hvor de er i konkurranse md både private og offentlige aktører. Anbudsprosessene beskrives som mer formalisert enn før, men er likevel tidkrevende. Dersom man ikke kjenner rutinene kan prosessen i ytterste konsekvens føre til at man minster anbud man i utgangspunktet var godt rustet til.