Om Telemark Arbeiderparti

Telemark Arbeiderparti


Partikontoret

Styret

 • Født 1959. Bor i Skien og har 2 voksne barn og 1 barnebarn. Har vært ansatt i Telemark Arbeiderparti siden 1997. Ble aktiv i partiet i 1991. Sitter for tiden i styret i Skien Arbeiderparti og Klosterskogen Arbeiderlag. Er medlem av Hovedutvalget for Teknisk Sektor, og er vara til Bystyret. Jeg er spesielt opptatt av at Skien Kommune skal være en ja kommune, at våre innbyggere føler at de blir hørt, at gründere, næringslivet og utbyggere blir møtt på en positiv måte, at trafikksikring av skoleveiene gjennomføres og at barn og unge har gode og trygge oppvekstsvilkår.

 • Kom fra NHO Telemark til Telemark Arbeiderparti i 2012 og har jobbet som organisasjonssekretær her siden. Er spesielt opptatt av organisasjonsbygging, distriktspolitikk, folkehelse, integrering- og klimaspørsmål. Tidligere gruppeleder i Nome, har nå flyttet til Midt-Telemark etter åtte år i Grenland og bor sammen med mannen Even og sønnen Erland på Årnes.

 • Terje har bakgrunn som energimontør i det som var Skiensfjordens kommunale kraftselskap, nå Skagerak Energi, og er oppvokst på Skotfoss i Skien. Han er gift med Marit og har tre barn. Terje brenner for industrien, arbeidsfolk og et arbeidsliv med plass til alle. Terje liker praktisk arbeid og synes det er trivelig med alt fra snekring til "mekking" av ett eller annet slag. Er det ledig i Terjes kalender er det best å ha med hele familien og gjerne noen venner på hytta i Nissedal, helst med ski på bena.

 • Medlem i kommunestyret siden 2003. Varaordfører i perioden 2007 - 2011. Ordfører siden 2011. Nestleder i Telemark Arbeiderparti. Medlem i Landsstyret

 • Jone er ordfører i Kragerø og tidligere politi og lensmann. Sammen med Trine, og har tre voksne barn. Jone mener kampen for det seriøse arbeidsliv er den viktigste kampen vi må ta hver eneste dag. Ordnede arbeidsforhold, gode pensjon- og arbeidsvilkår gir tryggere ansatte, og trygge ansatte gir mer!

 • Trygghet kan ikke sentraliseres, trygghet må være der folk er! Kathrine er brennende engasjert i at innbyggere og tilbud i hele Telemark skal ivaretas på en god måte. Kathrine er gift med Geir, og har datteren Ulrikke. Til daglig jobber Kathrine som lærer på Rjukan ungdomsskole.

 • Hedda Foss Five

  Hedda Foss Five (f. 1976) er ordfører i Skien kommune. Hedda er ekte skiensjente, ODD-patriot, bosatt på Gulset og har tre barn. Hedda har vært aktiv i Arbeiderpartiet og AUF gjennom hele sin ungdom og voksne liv. Som ordfører har hun bemerket seg med å være godt synlig og aktiv ute hos næringslivet, skoleverket og innbyggerne. I forrige periode (2007-2011) var hun leder for Skien Arbeiderpartis bystyregruppe, og perioden 2003-2007 var hun fylkespolitiker. - Noen av mine hjertesaker er frivillighet, oppvekstmiljø og folkehelsa. For mange enkeltpersoner og nærmiljøer er det de små og nesten usynlige sakene som virkelig betyr noe. Men det er like fullt disse sakene som skaper trivsel i hverdagen, sier Hedda Foss Five.

 • Olaug Skau

 • Erik er distriktets sterkeste talsmann. Som ordfører i Fyresdal er det kampen for distriktene og en politikk som legger til rette for bosetting i hele landet, som er Eriks viktigste profilsak. Alt må ikke sentraliseres for at det skal være godt nok! Er gift med Laila og var rådmann før han ble ordfører i 2011.