Her bommer du, Schäffer!

Høyres Emilie Schäffer har i leserinnlegg gitt regjeringen æren for at Telemark har kjempepositive tall for gjennomføring i videregående skole og for at vi nå ligger over landsgjennomsnittet. Hun peker på fraværsgrensa spesielt, men nevner også andre tiltak regjeringen har iverksatt. Æres den som æres bør sier jeg, og i dette tilfelle er det et tverrpolitisk fylkesting i Telemark som har stått fast ved målsettingene om økt gjennomføring og økt læringsutbytte. Det er skoleadministrasjonen, rektorene og lærere som kontinuerlig jobber for å nå de målsettingene. Det er økt fokus på klasseledelse, relasjonskompetanse og vurdering, som nå gir gode resultater.

Det er 2011 kullet vi nå har fått tall på – fraværsgrensa er av INGEN betydning for dette kullet! Jeg synes det er rimelig å forvente av en politiker som deg, Schäffer, at du kan fakta i saken før du går så høyt på banen! Jeg synes det er smålig overfor dem som faktisk har bidratt til de gode resultatene at du gir, regjeringen all ære, ja det er nærmest frekt faktisk, å forsøke å forenkle en så systematisk innsats som vi har hatt i de videregående skolene. 2011-kullet har knapt vært på skolen etter at fraværsgrensa kom, de fleste gjennomførte før. Dette var skivebom, Schäffer!

Maja Foss Five

Telemark Arbeiderparti og

Hovedutvalgsleder for kompetanse

Telemark fylkeskommune

Maja foto