Innspill til Nasjonal transportplan

Telemark Arbeiderparti har hatt besøk av Arbeiderpartiets transportfraksjon for å diskutere nasjonal transportplan. Det er en plan som gjelder i tolv år for transport og samferdselsprosjekter i Norge. Planen revideres hvert fjerde år og oversendes som en melding til Stortinget i forkant av stortingsvalg. For Telemark er videreutvikling av InterCity, utbygging av E134, byområdene og vedlikeholdsetterslep på fylkesvei temaer som ble tatt opp. Vi har vår egen Jone Blikra i transportfraksjon og som kjenner samferdselsutforingene i Telemark. 

Transportfraksjon