Årsmøte 2018

Her finner du informasjon og saksdokumenter til årsmøtet 2018.

Årsmøte i Telemark Arbeiderparti nærmer seg med stormskritt og vi ser frem til spennende dager på Straand Hotel i Vrådal 17. - 18. mars. Her kan alle delegater og møtende laste ned saksdokumenter til møtet. Du finner:

- Infohefte årsmøtet 2018: praktisk informasjon, talerliste, forslagsskjema, kjøreplan, dagsorden, delegater og mer.

- Forslag og uttalelser til årsmøtet 2018: alle innkomne forslag og forslag til uttalelser.

- Rapport årsmøteforslag 2017: her kan du se hva som har skjedd med det vi vedtok i fjor.

- Beretning 2017 for Telemark Arbeiderparti.

- Forslag til vedtekter for Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

- Regnskap, balanse, beretning fra styret og kontrollkomiteen.

- Revisjonsberetning 2017.

- Valgdokument 2018: forslag til nominasjonskomité og programkomité for Vestfold og Telemark Arbeiderparti og valgkomiteens innstilling til nytt styre i Telemark Arbeiderparti. 

Praktisk informasjon:

- Som tidligere gjennomføres årsmøtet papirløst og med elektroniske løsninger. Dette innebærer blant annet at du ikke vil få utdelt sakspapirer per papir med mindre det er særskilt avtalt. Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra denne siden. Både talerliste og forslagsskjema er elektronisk. Nederst i Infohefte Årsmøtet 2018 finner du lenker til begge skjemaene. De åpner ved årsmøtets start. 

- Alle møtende bør ha med nettbrett eller bærbar PC. 

- Alkohol dekkes av den enkelte.

- Ring Lisa på 91863168 dersom du trenger teknisk bistand i forkant av årsmøtet.

Lykke til med forberedelsene!