Endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti

Enstemmig listeforslag fra nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark AP

Nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti har gjennomgått alle innspill og høringer fra samtlige kommunepartier, LO og AUF.

Nominasjonskomiteen er enstemmige på alle punkt, og legger altså frem en enstemmig innstilling til behandling i program- og nominasjonsmøtet lørdag 24 november.

Lista er vedlagt i sin helhet.

For nominasjonskomiteen

Erik Skjervagen, leder nominasjonskomiteen

Maria Aasen-Svensrud, nestleder

Øvrige medlemmer av nominasjonskomiteen:

Trude Tvedt, Arild Theimann, Kathrine Haatvedt, Øystein Beyer, Anne Rygh Pedersen, Nikolai Sti Ravlum, Wenche Tveitan og Dag Terje Andersen. 

pressefotosventoreløkslid

Løkslid

MetteKalve

Kalve