Bamble ut av skyggene

Når Bamble nye kommunestyre nå forlengst trygt er konstituert, føles det riktig å uttrykke stor lettelse.

original_1478641679_463911

Med valget av ny politisk ledelse i Bamble trer kommunen heldigvis ut av de blåblå skyggenes dal og inn på den breiere politiske arena. Hallgeir Kjeldal (A) representerer en høyst nødvendig kursendring for kommunen. Det er ikke tvil om at valget av en FrP-ordfører gjennom to perioder har ført til at Bamble på mange måter har gått i mer eller mindre selvvalgt isolasjon. Når jeg skriver «mer eller mindre», er det delvis fordi det for politikere like utenfor og rundt Bamble har vært krevende å forholde seg til Bambles forhenværende politiske ledelse. Men mest har det vært fordi den tidligere flertallskonstellasjonen ønsket å spille solo og dyrke annerledeshet.

Når vi nå ser at Bamble har sluttet seg til det målretta arbeidet mot svart økonomi og sosial dumping som kommer til uttrykk gjennom å praktisere den såkalte Telemarks-modellen, er det et tydelig steg i riktig retning. Det er en fin symbolikk i dette, også i og med at Tom Egil Flata fra Bamble – og Arbeiderpartiet – var en av de desiderte frontfigurene for å få til det forpliktende regelverket som er modellens kjerne. Lederen Arne Hagen i Fellesforbundet i Grenland dannet sammen med daværende leder i Hovedutvalg for næringsutvikling i Telemark fylkeskommune, Tom Egil Flata et formidabelt tospann som drev saken framover.

Gjennom den sentrum-venstrekonstellasjonen som nå er blitt enige om kursen for Bamble de kommende fire år, er det heldigvis lagt godt til rette for at kommunen igjen blir en deltaker og medspiller i viktige saker for Grenland og Telemark. Med sin geografiske plassering mellom den tunge Grenlandsbyen og den viktige industri- og reiselivskommunen Kragerø, har Bamble alle muligheter til både bedre utvikling og å spille en bokstavelig talt sentral rolle de kommende år. Jeg er trygg på at Bambles nye politiske ledelse vil gripe disse mulighetene.

Jørund Ruud,

Fylkespolitiker – og innbygger i Bamble