Manglende evne til å prioritere

– Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet gir regjeringen skattekutt til dem som har mest fra før. I tillegg setter den rekord i oljepengebruk, og overlater en voksende regning til kommende generasjoner, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

original_1478641132_590044

Forslaget til statsbudsjett inneholder flere nødvendige tiltak for å møte en krevende situasjon i deler av norsk økonomi, med økende ledighet særlig på Vestlandet og i olje- og gassrelaterte virksomheter. Mange av disse forslagene vil få Arbeiderpartiets støtte

Samtidig møter ikke regjeringen behovet for endringer i permitteringsregelverket.

– Forlengelse av permitteringsperioden og et mer fleksibelt regelverk er viktig for å bidra til at bedriftene kan holde på kompetansen og ivareta de som opplever usikkerhet for jobbene sine, sier Marthinsen.

– Gjennom vinteren, våren og sommeren har vi vært vitne til en passiv og unnvikende regjering. Tiltakene har vært få, og de har kommet for sent. Det har Arbeiderpartiet vært kritiske til. Budsjettet som legges frem i dag, viser at vi hadde rett. Etter at Siv Jensen i hele sommer sa at ungdomsledighet ikke er et problem, viser regjeringen endelig at den ser denne utfordringen, og kommer med enkelte tiltak, sier Marthinsen.

Regjeringen foreslår et bra budsjett for forskning, og den følger i hovedsak opp Nasjonal Transportplan. Dette vil Arbeiderpartiet stille seg bak.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen kutter i investeringer til jernbane, og et svakt kommuneopplegg gir landets nyvalgte lokalpolitikere en vanskelig oppgave med å gjennomføre nødvendige satsinger blant annet på skole og omsorg.

– Det mest oppsiktsvekkende er likevel at regjeringen bruker rekordmange oljemilliarder uten evne til å prioritere. Inntektene går ned og utgiftene opp. Regjeringen har nå hentet ut like mye penger av oljefondet på tre år som vår regjering gjorde på åtte år – inkludert finanskriseåret 2009. Regjeringen bruker opp pengene til generasjonene som kommer etter oss, til fordel for kortsiktige gevinster, sier Marthinsen.

Arbeiderpartiets kritikk handler ikke om at regjeringen bruker for lite penger, men hvordan pengene brukes. Regjeringen sier at den prioriterer. Men den prioriterer feil.

– Finansministeren sier et lavere skattenivå er det fremste tiltaket for å fremme omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser. Det er vi uenig i. De store pengene kan brukes mer målrettet, understreker Marthinsen.