Politikk for økte forskjeller

Små forskjeller er grunnlaget for at Norge kåres til verdens beste land. Forskjellene øker dersom vi ikke finner mottiltak. Men dagens regjering motarbeider ikke større forskjeller. Tvert imot, den setter inn tiltak som aktivt øker dem.

original_1478641125_9342167

Flere rapporter viser at forskjellene i Norge øker. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fra Høyre har kommentert utviklingen med at «Vi må belage oss på at forskjellene vil fortsette å øke de neste åra». Det er en ærlig uttalelse all den tid dagens regjering fører en politikk som aktivt bidrar til økte forskjeller.

Siden valget 2013 har den blå-blå regjeringen kuttet nær 2 milliarder kroner overfor de arbeidsledige. Lønnsgarantiordningen er svekket, feriepengetillegget til de ledige er fjernet, sluttvederlaget til de som mister jobben skal beskattes. Tusenvis av nye mennesker møter i ledighetskøen, med de konsekvenser det har for deres økonomi og livskvalitet. I tillegg mener altså regjeringen at det er riktig at de skal bære en enda tyngre bør.

Regjeringen har også vedtatt at vanlige arbeidsfolk skal få kutt i sitt pendlerfradrag, noe som betyr at mange må betale mer for å komme seg på jobb. De øker skatten på kjøregodtgjørelse, noe som rammer de som må bruke egen bil i jobben. Flere skal bli midlertidig ansatte. Det gir økende usikkerheten for jobb og inntekt, problemer med å få lån til kjøp av bolig, og svakere eller ingen pensjonsrettigheter.

Samtidig mener regjeringen det er riktig at de som har mest fra før skal få store kutt i formueskatten. Tallrike rapporter har vist at dette er et lite treffsikkert virkemiddel for å skape flere jobber, men det er svært treffsikkert for å øke forskjellene i samfunnet.

Arbeiderpartiet har gått imot forslagene som øker forskjellene og som øker usikkerheten i arbeidslivet. I en tid der 127 000 mennesker står uten arbeid, mener Ap vi må gjøre mer for å skape flere arbeidsplasser og bidra til det seriøse arbeidslivet. Vi må møte de som er arbeidsledige med bedre støtte. Vi må høre på industrien som ber om bedre permitteringsregler. Dessverre sitter regjeringen ganske så rolig, uten å møte situasjonen med tiltak.

I motsetning til regjeringen vil Arbeiderpartiet ha sterkere tiltak mot økende ledighet, samtidig som vi fortsetter å jobbe for mindre forskjeller.