Erik Skjervagens innlegg til landsmøtet: Levende distrikt

Som ordfører i den kommunen med størst distriksutfordringer  i Telemark vil jeg snakke om distrikstpolitikk. Forskjellene øker i Norge med den blå regjeringen. Ikke bare mellom mennesker men også mellom kommunene. Vi er i ferd med å få A og B kommuner. Regjeringen demonterer distrikts Norge. Derfor er jeg svært glad for at Arbeiderpartiet igjen har satt distriktspolitikk på dagsorden. Distriksutvalget har etter mitt og Telemarks syn gjort en svært god jobb. Vi er i ferd med å pusse støv av vårt gamle men gode slagord by og land hand i hand .

 Arbeiderpartiet har alltid stått for at folk skal ha like muligheter uansett bakgrunn sosial status og bosted.

Nå gjelder det bare å få realisert innholdet i vårt nye distriktspolitiske manifest. Jeg vil peke på 3 områder som er særlig viktig

Pkt 1 fylkesveien

Vårt fylkesveinett er i særdeles dårlig forfatning. Jeg snakket med en av våre ambulansesjåfører i går. Ambulanse i utrykning klarte ikke å kjøre rasker enn 45 km i timen i snitt på grunn av dårlig veistandard. Slik kan vi ikke ha det. Staten må ta større ansvar for fylkeskommunene har ikke penger Til et slikt løft som trengs.

Pkt 2 Beredskap

 For at vi skal føle trygghet er det nødvendig med forsvarlig beredskap Både når det gjelder politi og helse. Responstiden hos politiet i vest-telemark er ofte mellom 2 og 3 timer. Dette er ikke forsvarlig ved alvorlige hendelser. Politiressursene i distriktene må styrkes skal den såkalte nærpolitireformen ha noen hensikt.

Når det gjelder helse vil det kunne ta over 2 timer i ambulanse til nærmeste sykehus. Kun en luftambulanse til Vest-telemark vil kunne løse dette.

Pkt 3 Breibånd

Og til slutt  men ikke minst vil jeg nevne tilgangen til bredband Kommersielle utbyggere vil ikke bygge ut ett slikt nett til alle. Det er ikke lønnsomt. Når Telenor nå varsler at de vil legge ned hele kobbernettet i løpet av kort tid, så er det brennende aktuelt for Arbeiderpartiet, at vår fanesak må være fibertilgang til alle. 

Erik Skjervagen, ordførerkandidat Fyresdal